Araştırma Alanları

 • Tıp

 • Sağlık Bilimleri

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

 • Diş Hekimliği

 • Klinik Bilimler

 • Ağız, Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

 • Ağız Diş Çene Cerrahisi

 • Oral İmplantoloji

 • Hemşirelik

 • Psikiyatri Hemşireliği

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Davranış Bilimleri

 • İktisat

 • İktisat Politikası

 • İktisat Teorisi

 • Ekonometri

 • Yöneylem

 • İstatistik

 • Bankacılık - Sigortacılık

 • Bankacılık ve Finans

 • İşletme

 • Pazarlama

 • Yönetim ve Organizasyon

 • Sayısal Yöntemler

 • Strateji Bilimi

 • Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

 • Demografi

 • Ekonomik ve Sosyal Demografi

 • Eğitim

 • Eğitim Bilimleri

 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 • İstatistik

 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

 • Temel Bilimler