Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Obez Erişkinlerde Adenovirus-36 DNA'sının ve Notralizan Antikorların Saptanması

8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongeresi, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Haziran 2014, ss.135