Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Boşanma Halinde Ortak Velayet

LEGAL HUKUK DERGİSİ, vol.14, no.167, pp.6075-6088, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yayım Sözleşmesine İlişkin 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki Yenilik ve Değişiklikler

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.15, pp.193-203, 2016 (National Refreed University Journal)

Vasiyetnameden Dönme

LEGAL HUKUK DERGİSİ, vol.14, no.162, pp.2993-3003, 2016 (Other Refereed National Journals)

The Request That Maybe Asserted by The Collective Society in The Event of the Withdrawal of the Authorization Certificate in The Field of Turkish Intellectual Law

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, vol.-, no.47, pp.143-158, 2015 (International Refereed University Journal)

Türk Medeni Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Taşınmaz Mülkiyetinin Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılması

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.18-42, 2010 (Other Refereed National Journals)

Infringement of Personel Rights on the Internet- Some Legal Consideration

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, pp.249-270, 2010 (International Refereed University Journal)

Türk Hukuku'nda Eser Sahiplerinin Meslek Birliğine Üyeliği Konusundaki Sistem

Fikri Mülkiyet Yıllığı, no.1, pp.309-317, 2009 (Other Refereed National Journals)

Yoksulluk Nafakası

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, no.1, pp.285-302, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

"Çok taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu(Miga)"

Ünal Tekinalp'e Armağan-Bilgi Toplumunda Hukuk, no.1, pp.157-172, 2003 (Other Refereed National Journals)

Cezai Şart

İstanbul Barosu Dergisi, vol.71, pp.77-103, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fotoğraf Sanatları Alanında Telif Hakları

Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Güncel Gelişmeler, İstanbul, Turkey, 23 May 2018, vol.18, no.1, pp.63-77

Meslek Birlikleriyle İlgili Güncel Hukuki Gelişmeler

İstanbul Barosu, Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul, Turkey, 13 - 14 October 2014, pp.117-120

Fikri Hak İhlalleri ve Davaları

Fikri ve Sınai Haklarda İhlal Halleri ve Davaları, İstanbul, Turkey, 01 January 2008, no.1, pp.72-79

Bağlantılı Haklar

Fikri Haklarda Güncel Sorunlar, İstanbul, Turkey, 01 July 2007, no.1, pp.169-176

Books & Book Chapters

Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Mal Grupları Arasındaki Yeri

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan Cilt I, Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir,Prof. Dr. Azra Arkan Serim,Prof. Dr. Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.237-252, 2020

Dil ve Yazı İle İfade Olunan Koruma Süresi Dolmuş Eserlerin Dil Bakımından Güncelleştirilmesi

in: Prof. Dr. Galip Sermet Akman'a Armağan , Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir,Prof. Dr. Azra Arkan Serim,Prof. Dr. Atilla Altop, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.67-85, 2020

Yayım Sözleşmesinde Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi

in: Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan , Emrehan İnal / Şükran Şıpka / Tufan Öğüz / Hasan Erman / Başak Baysal, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.69-81, 2020