Genel Bilgiler

Biyografi

1982 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’ndan 2004 yılında 1.likle mezun oldu. Aynı yıl başladığı İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’nı “Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Çepniler ve Çepni Müziği” başlıklı yüksek lisans tezi ile 2006 yılında tamamladı. Bu süre zarfında İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak müzikoloji alanında çalışmaya başladı. İ.T.Ü. Müzik Bilimi Kulübü’nün kuruculuğunu üstlenerek 2 yıl başkanlık görevi yaptı. Kulübün yayın organı olan “Porte” adındaki aylık bültenin kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptı. 2007 – 2008 akademik yılında İ.T.Ü. Araştırma Görevlileri Temsilciliği görevinde bulundu. 2006 yılında başladığı doktora çalışmasını “(B)ağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi Müziklerinin Değişim Süreci” başlıklı doktora tezini sunarak 2010 yılında tamamladı ve "doktor" unvanı aldı. 2010 yılı sonlarında KTÜ Devlet Konservatuarı’nda "Yardımcı Doçent" olarak çalışmaya başladı. KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri bünyesinde “Karadeniz Müzik Arşivi”ni (KARMA) oluşturarak Türkiye’nin ilk bölgesel müzik arşivini kurdu. 2011 yılı itibariyle Müzikoloji Bölüm Başkanlığı ve 2012 yılında Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı. 2013 yılında müzik alanında doktora sonrası seviyesinde TÜBİTAK'tan araştırma desteği kazanan ilk bilim-sanat insanı olarak Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museem, Musikethnologie, Medien-Technik und Berliner Phonogramm-Archiv'de post-doktora araştırmacısı pozisyonunda çalıştı. Aynı yıl Üniversitelerarası Kurul tarafından "Doçent" unvanına layık görüldü. 2014 yılında tekrar Türkiye'ye dönerek KTÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Sempozyum, çalıştay, workshop, konser vb. çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinliğin düzenleme kurullarında bulundu. 2014 ve 2015 yıllarında Berlin’de çeşitli müzelerde açılan sergilerde yer aldı. 2016 yılında Dortmund’ta “Almanya’da Yaşatılan Kültürel Miras: Karadeniz’den Müzik” isimli serginin küratörlüğünü yaptı. Aynı yıl KTÜ Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü görevine atandı. 2017 yılında KTÜ Devlet Konservatuvarı’nın süreli yayın organı olarak “Musicologist” adlı Türkiye’nin yayın dili İngilizce olan ilk uluslararası müzik araştırmaları dergisini kurdu ve editörlük görevini üstlendi. 2018 yılında ICTM (International Council for Traditional Music) Türkçe Konuşulan Ülkelerde Müzik Çalışma Grubu Genel Sekreterliği görevine seçildi. 2019 yılında “profesör” unvanını aldı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Müzik arşivciliği alanındaki çalışmalarının yanı sıra Balkan, Kırım, Kafkasya ve Doğu Karadeniz coğrafyalarının müzik kültürleri üzerine saha araştırmaları yaparak ve bilimsel yayınlar üreterek aktif akademik yaşantısını sürdürmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Devlet Konservatuvarı
Bölüm
Müzikoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı
Etnomüzikoloji ve Folklor Ana Bilim Dalı

İletişim