Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2000 Doktora

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri / Arap Dili Ve Belâgatı, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku, Türkiye

 • 1986 - 1991 Lisans

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Kur'an'da Geçişlilik Bakımından Türkçe'ye Uymayan Fiiller

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri / Arap Dili Ve Belâgatı

 • 1995 Yüksek Lisans

  İslâm Hukukunda Şuf'a

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri / İslam Hukuku

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B2 Orta Üstü Arapça