Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Salim Öğüt (1956-2012)

İslam Araştırmaları Dergisi, ss.159-161, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Racülün min ricali’l-’ilmi ve’l'atife: Prof.Dr. Salim Öğüt

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, ss.283-286, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İlim ve Gönül İnsanı: Prof. Dr. Salim Öğüt

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.5-9, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kadim Bir Söz Sanatı: İltifat ve Kur’ân’da İltifat Örnekleri

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, ss.151-160, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

el-Mütenebbî’nin Şiirinde Maraş

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.159-185, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Arapça’da İki veya Daha Fazla Yüklemin Bir Öğeyi Sahiplenme Mücadelesi: Tenâzu

DİNİ ARAŞTIRMALAR, ss.297-312, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriyeli Şair Bedevî el-Cebel ve “Elli Yaş” Adlı Şiiri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.31-50, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peygamber Şairi Hassân b. Sâbit ve Dîvânı

İSTEM, ss.201-218, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminin Gerekliliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.27-47, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mahremiyete Tekabül Eden Kavramların Semantik Analizi

Din Gelenek Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları, Ordu, Türkiye, 27 - 28 March 2015, ss.1

Osmancıklı Ömer Recâîzâde Hüseyin Sabri Efendi ve “Hıfzu’l-lisân” Adlı Eseri

Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 July 2008, cilt.II, ss.849-868

Kur'an’da Bedîî Sanatlar

İslâmî İlimler Dergisi I. Kur’an Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 1 - 04 May 2007, ss.189-203

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkçe Arapça Tercüme Teknikleri

Akdem Yayınları, İstanbul, 2017

Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans (Arapça II)

Ünite 1, 8, Bostancı A., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.2-189, 2013

Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans (Arapça I)

Ünite 5, 7, Bostancı A., Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.94-167, 2013

17-20. Üniteler

İlahiyat Fakülteleri İçin Arapça’ya Giriş, Yıldız M., Ceviz N., Gündüzöz S., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.17-161, 2012

Diğer Yayınlar