Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Haziran 2017 Tez Savunma (Doktora)

    İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

    Doktora sınav jürisi

  • Eylül 2016 Doçentlik Sınavı

    Marmara Üniversitesi

    Doçentlik sınav jürisi