Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Asgari Ücret Uygulaması

AMME IDARESI DERGISI,, cilt.32, ss.63-83, 1999 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstihdam ve Ücret Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, cilt.2, no.1, ss.1-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Overview Of Economic Policy of “Injury (Damage) May Not Be Met By Injury in Islam”. (La Darar Wa-La Dırar Fi’l-Islam)

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, cilt.3, ss.40-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

National Shariah Boards: Global Applications and the Case of Turkey

Afro Eurasian Studies Journal, cilt.2, ss.5-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Sanayi İşbirliğinde İşveren Beklentileri

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.121-136, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Society and Economy in The Teachings of Mawlana Jalal al-din Rumi

Mawlana Rumi Review, cilt.2, ss.28-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediye Personelinin İş Ortamı ve Yönetim Tarzı Algılamaları: Selçuklu Belediyesi Örneği

Yerel Siyaset Dergisi, cilt.3, ss.57-68, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Capital Market in the Development Experience of Turkey

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.34-44, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Deprem Zararlarının Çok Olması ile Kader inancı Arasındaki İlişki

Diyanet İlmi Dergi, cilt.33, ss.59-74, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas İlinde Nüfus ve İstihdam

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, ss.13-41, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

4046 Sayılı Özelleştirme Yasasında Özelleştirme İdaresi ve KİT Personelinin Durumu

Çimento İşveren Dergisi, cilt.9, ss.3-9, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Güvenlik Sistemi İçinde Özel Sigorta Sandıklarının Yeri

SSK Bülteni , ss.27-28, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emek İstihdamı ve Ücret

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.55-77, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Verimlilik Kavramı ve İslam İktisadında Verimliliği Artırıcı Değerler

Diyanet İlmi Dergi , cilt.29, ss.91-102, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler

Uluslararası Düzensiz Göçler ve Yerel Yönetimler, Adem Esen,Mehmet Duman, Editör, Demokrasi Kitapligi (WALD), İstanbul, ss.13-45, 2016

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar

Büyükşehir Belediyelerinde, Hemşehri Derneklerinin Yerel Siyaset Ve Kent Yönetimi Üzerindeki Etkileri, Yakup BULUT,Veysel EREN,Sedat KARAKAYA,Abdullah AYDIN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.493-503, 2013

Kent Sohbetleri

Okutan Yayıncılık, İstanbul, 2008

Mal, Mülkiyet ve Piyasa: Karşılaştırmalı Olarak

İslam Kalkınma Bankası Yayını, Jiddah, 2007

Belediye ve Şehir Üzerine Düşünceler

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003

Sivas Ekonomisi

İlçelerin Ekonomileriyle İlgili Bir Çalışma, Adem Esen, Editör, Sivas Belediyesi Yayını, Sivas, ss.190-208, 1999

Sivas Ekonomisi

Sivas Hakkında Genel Ekonomik Bilgiler, Adem Esen, Editör, Sivas Belediyesi Yayını, Sivas, ss.6-20, 1999

Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile

Türkiye’de Asgari Ücretin Belirlenmesinde Aile Faktörü, Mustafa Delican, Editör, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, ss.49-106, 1998

Sosyal Siyaset Açısından İslam’da Ücret

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1995

Erzincan ve Deprem

Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994