Prof.Adem YERİNDE


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Arapic Language Rhetoric


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Quranic Commentary, Hadith, Arabic Language and Eloquence, Philology, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature

Metrics

Publication

62

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1992 - 1997

1992 - 1997

Doctorate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Tefsir, Turkey

1990 - 1992

1990 - 1992

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Hadis, Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Ezher/Usulüddin, Hadis, Egypt

Dissertations

1997

1997

Doctorate

AHKAM AYETLERİNİN TEFSİRİNDE SÜNNET'İN YERİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü

1992

1992

Postgraduate

HZ. PEYGAMBER'İN EN ÜSTÜN DİYE NİTELEDİKLERİ

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Bulgarian

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C1 Advanced

C1 Advanced

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

2011

2011

Uzaktan Eğitim Hizmet İçi eğitim Modülü-I

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2010

2010

Devretü tedribi muallimi'l-lugati'l-Arabiyye li ğayri'n-nâtıkîne bihâ

Education Management and Planning

el-Arabiyyetü li'l-Cemî'

1994

1994

İngilizce Dil Öğretimi

Foreign Language

Coventry English Centre/Tecnical College

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Quranic Commentary

Hadith

Arabic Language and Eloquence

Philology

Eastern Languages and Literatures

Arabic Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2011 - 2016

2011 - 2016

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2009 - 2011

2009 - 2011

Lecturer PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2009 - 2009

2009 - 2009

Lecturer PhD

Bakü Devlet Üniversitesi, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2000 - 2009

2000 - 2009

Lecturer PhD

Sofya Islam Ilahiyat Enstitüsü, İslam Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1997 - 2000

1997 - 2000

Lecturer PhD

Os Devlet Üniversitesi, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2017 - Continues

2017 - Continues

Dean

Agri Ibrahim Cecen University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Department

İstanbul Üniversitesi

2009 - 2009

2009 - 2009

Vice Dean

Bakü Devlet Üniversitesi

2003 - 2009

2003 - 2009

Vice Rector

Sofya Islam Ilahiyat Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ARAPÇA I, II, III

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2009

2009

Mecâzü’l-Kur’ân’ı Çerçevesinde Ebû Ubeyde’nin Tefsirciliği

YERİNDE A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.11, no.19, pp.151-189, 2009 (SCI-Expanded)

2008

2008

Muhammed Osman el-Mirganî: Sûfî Kişiliği ve Tefsirciliği

YERİNDE A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.18, pp.1-46, 2008 (SCI-Expanded)

2007

2007

İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren Müşkil Âyetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat

YERİNDE A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.16, pp.29-61, 2007 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

2015

2015

"Nüshatü'l-müellif ve akdemü nüsehin li tefsiri Ebi's-Suûd Efendi İrşâdi'l-akli's-selim ilâ mezâya'l-Kitabi'l-Kerim",

YERİNDE A.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, vol.1, no.2, pp.169-216, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

"Ebüssuûd Efendi'nin İrşâdü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâya'l-Kitâbi'l-Kerim'i"

YERİNDE A.

TALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.9, no.18, pp.337-367, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

el-Üsüsü'd-diniyye fi'ş-Kur'ân li't-teâyüşi's-silmî mea ashâbi'd-diyânâti'l-uhrâ

YERİNDE A.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, pp.115-132, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

Misyonerlik Faaliyetleri Çerçevesinde Bulgaristan Müslümanları Arasında Dağıtılan Dini Yayınlar ve Muhtevaları

Yerinde A.

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.53-76, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2008

2008

Siyasî, Etnik ve İdeolojik Kıskaçta Özgün Kalabilen Bir Dilci: Ebû Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ

YERİNDE A.

Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, no.9, pp.119-152, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Nasr Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.5, pp.3, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Tebbet Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.4, pp.3, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

İhlas Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.2, pp.3, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Birlik ve beraberliği Korumak

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.4, pp.5, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) Sûrelerinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.6, pp.3, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

2003

2003

İslam ve Terörizm

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.5, pp.5, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2002

2002

Fatiha Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.8, pp.3, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Besmelenin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.7, pp.3, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Sünnetin İslam’daki Yeri

YERİNDE A.

Kalem; Din, Tarih, Eğitim ve Kültür Dergisi, no.1, pp.4-9, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Kur’ân’a Göre Evrensel Barış İlkeleri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.4, pp.1-5, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Kur’an ve Sünnet’te Hz. Peygamber Sevgisi

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, no.3, pp.6, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2015

2015

Yerinde A., "Tecrubetun Vaidetun fi ta'limi'l-lugati'l-arabiyyeti: Tecrubetu Kulliyeti'l-ilahiyat bi Camiati İstanbul, İstanbul, 23-24 Nisan 2015, ss. 433-451

YERİNDE A.

el-Mu'temerü'd-devliyyi'l-evvel, ta'limü'l-Arabiyye; rüan ve tecarüb,, İstanbul, Turkey, 25 - 26 April 2015, pp.433-451

2000

2000

Kur'an-ı Kerim'e Göre Bilimsel Düşüncenin Temelleri

YERİNDE A.

Pazar Ekonomisi Şartlarında Gençler: Adaptasyon Sorunları ve Dini Eğilimleri, Oş, Kyrgyzstan, 1 - 02 June 2000, pp.5

1999

1999

Türklerin İslam Kültür ve Medeniyetine Katkıları: Hukukta Serahsi Örneği

YERİNDE A.

Türk Halklarının Dünya Medeniyetindeki Yeri ve Rolü Konulu Uluslararası İlmi Konferans, Oş, Kyrgyzstan, 21 - 23 October 1999, pp.51-61

1999

1999

Örnek Bir İnsan Olarak Hz. Peygamber

YERİNDE A.

Oş Kutlu Doğum Haftası İlmi Konferansı, Oş, Kyrgyzstan, 28 April 1999, pp.136-142

1999

1999

Dini Davranışların Başlangıcı: Din Duygusu

YERİNDE A.

Oş Kutlu Doğum Haftası İlmi Konferansı, Oş, Kyrgyzstan, 27 April 1999, pp.153-158

200

200

V (XI) - VI (XII) Yüzyıllarda Mavraünnehir'de İslam Hukuku

YERİNDE A.

Uluslararası İlmi Konferans: Güney Kırkızistan'ın Tarihi, Medeniyeti ve Ekonomik Durumu, Tüştük, Kyrgyzstan, 19 May 0200 - 20 May 2000, pp.62-66

Books & Book Chapters

2015

2015

Mekke'nin Fethi

YERİNDE A.

İnkilab Basım Yayım, İstanbul, 2015

2015

2015

Hudeybiye Barışı", Çeviri, İSTANBUL, 2015 20

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2015

2014

2014

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Okçular Tepesi: Uhud

YERİNDE A.

İnkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2014

2013

2013

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, İnancın Zaferi: Bedir

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2013

2013

2013

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Özgürlüğe Yolculuk: Hicret

YERİNDE A.

İnkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2013

2012

2012

Abdülhamid cûde es-Sehhar, Hüzün Yılı

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2012

2012

2012

Hicaz Yolculuğu: Hâc Hatıraları

YERİNDE A.

Inkilab Yayınları, İstanbul, 2012

2012

2012

Abdülhamid Cûde es-Sehhar, Hatice'nin Goncası

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2012

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sahhar, Ferakliti Beklerken

YERİNDE A.

İnkilab Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, O Bir Yetimdi

YERİNDE A.

İnlkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Rahmetin Gelişi

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Betul Ahmed Cündiyye, Medeniyet Olgusu

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2011

2011

2011

M. Selim Avva, İslam Devletinde Yönetim Şekli

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2011

2010

2010

İmadüddin Halil, İslam Medeniyetine Giriş

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2010

2007

2007

Nureddin el-Heysemî, Mecmeuz-Zevâid, 1. cilt

YERİNDE A.

Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2007

2006

2006

İbn Carut, El-Münteka

YERİNDE A.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

1997

1997

91-213 arası

YERİNDE A.

in: İslami Düşüncenin İhyası, Sefer Turan, Editor, Ekin Yayınları, İstanbul, pp.91-213, 1997

Episodes in the Encyclopedia

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.8-9, 2013

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.305-306, 2013

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.413-414, 2012

2011

2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.196-197, 2011

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.129-131, 2010

2006

2006

İslam Ansiklopedisi (DİA)

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.164-167, 2006

2005

2005

İslam Ansiklopedisi (DİA)

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.152-154, 2005

2002

2002

TÜRKLER

YERİNDE A.

Yeni Türkiye Yayınları, pp.361-394, 2002

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - 2014

2014 - 2014

5. Uluslararası Arapça Yarışmaları Türkiye Finali / Eskişehir

Member

Scientific Refereeing

May 2014

May 2014

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 December 2014 - 01 December 2014

01 December 2014 - 01 December 2014

Mihveriyyetü'r-rifk fi fikri'l-imami'l-müceddid Abdüsselam Yasin

Attendee

Frankfurt-Germany

01 June 2014 - 01 June 2014

01 June 2014 - 01 June 2014

Din Öğretiminde Kalite, Yüksek Din Öğretimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Attendee

Konya-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

Uluslararası Tahkik Çalıştayı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Doğu-Batı Düşünce Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

1994 - Continues

1994 - Continues

Yurtdışı Yabancı Dili Geliştirme ve Araştırma

Foundation

1991 - Continues

1991 - Continues

Yüksek Lisans ve Doktora

Foundation