Prof.Dr.

Adem YERİNDE


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1992 - 1997

1992 - 1997

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir, Türkiye

1990 - 1992

1990 - 1992

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Ezher/Usulüddin, Hadis, Mısır

Yaptığı Tezler

1997

1997

Doktora

AHKAM AYETLERİNİN TEFSİRİNDE SÜNNET'İN YERİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi Bölümü

1992

1992

Yüksek Lisans

HZ. PEYGAMBER'İN EN ÜSTÜN DİYE NİTELEDİKLERİ

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Bulgarca

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2011

2011

Uzaktan Eğitim Hizmet İçi eğitim Modülü-I

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2010

2010

Devretü tedribi muallimi'l-lugati'l-Arabiyye li ğayri'n-nâtıkîne bihâ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

el-Arabiyyetü li'l-Cemî'

1994

1994

İngilizce Dil Öğretimi

Yabancı Dil

Coventry English Centre/Tecnical College

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tefsir, Hadis, Arap Dili ve Belagati, Dil ve Edebiyat, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Arap Dili ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm

2011 - 2016

2011 - 2016

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm

2009 - 2011

2009 - 2011

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölüm

2009 - 2009

2009 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

Bakü Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2000 - 2009

2000 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

Sofya Islam Ilahiyat Enstitüsü, İslam Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1997 - 2000

1997 - 2000

Öğretim Görevlisi Dr.

Os Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi

2009 - 2009

2009 - 2009

Dekan Yardımcısı

Bakü Devlet Üniversitesi

2003 - 2009

2003 - 2009

Rektör Yardımcısı

Sofya Islam Ilahiyat Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

ARAPÇA I, II, III

Yönetilen Tezler

2018

2018

Doktora

KAZVİNİ'NİN SEKKAKİ'YE İTİRAZLARI

YERİNDE A.

H.ARSLAN(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

SÜBHA-İ SIBYAN VE KELİMELERİNİN KAYNAKLARI

YERİNDE A.

O.İriç(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

ARAP DİLİNDE AMMİCE FUSHA MESELESİ

YERİNDE A.

M.İBİŞ(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

"Nüshatü'l-müellif ve akdemü nüsehin li tefsiri Ebi's-Suûd Efendi İrşâdi'l-akli's-selim ilâ mezâya'l-Kitabi'l-Kerim",

YERİNDE A.

Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, cilt.1, ss.169-216, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

"Ebüssuûd Efendi'nin İrşâdü'l-Akli's-Selîm ilâ Mezâya'l-Kitâbi'l-Kerim'i"

YERİNDE A.

TALİD Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.9, ss.337-367, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

el-Üsüsü'd-diniyye fi'ş-Kur'ân li't-teâyüşi's-silmî mea ashâbi'd-diyânâti'l-uhrâ

YERİNDE A.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, ss.115-132, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Mecâzü’l-Kur’ân’ı Çerçevesinde Ebû Ubeyde’nin Tefsirciliği

YERİNDE A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.151-189, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Muhammed Osman el-Mirganî: Sûfî Kişiliği ve Tefsirciliği

YERİNDE A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-46, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Siyasî, Etnik ve İdeolojik Kıskaçta Özgün Kalabilen Bir Dilci: Ebû Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ

YERİNDE A.

Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, ss.119-152, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

İlk Bakışta Çelişki Görünümü Veren Müşkil Âyetler ve Etrafında Oluşan Bilimsel Edebiyat

YERİNDE A.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.29-61, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Nasr Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.3, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Tebbet Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.3, 2004 (Hakemsiz Dergi)

2004

2004

İhlas Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.3, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Birlik ve beraberliği Korumak

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.5, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

İslam ve Terörizm

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.5, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) Sûrelerinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.3, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Fatiha Sûresinin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.3, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Besmelenin Tefsiri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.3, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Sünnetin İslam’daki Yeri

YERİNDE A.

Kalem; Din, Tarih, Eğitim ve Kültür Dergisi, ss.4-9, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Kur’ân’a Göre Evrensel Barış İlkeleri

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.1-5, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Kur’an ve Sünnet’te Hz. Peygamber Sevgisi

YERİNDE A.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, ss.6, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Yerinde A., "Tecrubetun Vaidetun fi ta'limi'l-lugati'l-arabiyyeti: Tecrubetu Kulliyeti'l-ilahiyat bi Camiati İstanbul, İstanbul, 23-24 Nisan 2015, ss. 433-451

YERİNDE A.

el-Mu'temerü'd-devliyyi'l-evvel, ta'limü'l-Arabiyye; rüan ve tecarüb,, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2015, ss.433-451

2000

2000

Kur'an-ı Kerim'e Göre Bilimsel Düşüncenin Temelleri

YERİNDE A.

Pazar Ekonomisi Şartlarında Gençler: Adaptasyon Sorunları ve Dini Eğilimleri, Oş, Kırgızistan, 1 - 02 Haziran 2000, ss.5

1999

1999

Türklerin İslam Kültür ve Medeniyetine Katkıları: Hukukta Serahsi Örneği

YERİNDE A.

Türk Halklarının Dünya Medeniyetindeki Yeri ve Rolü Konulu Uluslararası İlmi Konferans, Oş, Kırgızistan, 21 - 23 Ekim 1999, ss.51-61

1999

1999

Örnek Bir İnsan Olarak Hz. Peygamber

YERİNDE A.

Oş Kutlu Doğum Haftası İlmi Konferansı, Oş, Kırgızistan, 28 Nisan 1999, ss.136-142

1999

1999

Dini Davranışların Başlangıcı: Din Duygusu

YERİNDE A.

Oş Kutlu Doğum Haftası İlmi Konferansı, Oş, Kırgızistan, 27 Nisan 1999, ss.153-158

200

200

V (XI) - VI (XII) Yüzyıllarda Mavraünnehir'de İslam Hukuku

YERİNDE A.

Uluslararası İlmi Konferans: Güney Kırkızistan'ın Tarihi, Medeniyeti ve Ekonomik Durumu, Tüştük, Kırgızistan, 19 Mayıs 0200 - 20 Mayıs 2000, ss.62-66

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Mekke'nin Fethi

YERİNDE A.

İnkilab Basım Yayım, İstanbul, 2015

2015

2015

Hudeybiye Barışı", Çeviri, İSTANBUL, 2015 20

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2015

2014

2014

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Okçular Tepesi: Uhud

YERİNDE A.

İnkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2014

2013

2013

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, İnancın Zaferi: Bedir

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2013

2013

2013

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Özgürlüğe Yolculuk: Hicret

YERİNDE A.

İnkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2013

2012

2012

Abdülhamid cûde es-Sehhar, Hüzün Yılı

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2012

2012

2012

Hicaz Yolculuğu: Hâc Hatıraları

YERİNDE A.

Inkilab Yayınları, İstanbul, 2012

2012

2012

Abdülhamid Cûde es-Sehhar, Hatice'nin Goncası

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2012

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sahhar, Ferakliti Beklerken

YERİNDE A.

İnkilab Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, O Bir Yetimdi

YERİNDE A.

İnlkılâb Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Abdülhamid Cûde es-Sehhâr, Rahmetin Gelişi

YERİNDE A.

İnkılab Basım Yayım, İstanbul, 2011

2011

2011

Betul Ahmed Cündiyye, Medeniyet Olgusu

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2011

2011

2011

M. Selim Avva, İslam Devletinde Yönetim Şekli

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2011

2010

2010

İmadüddin Halil, İslam Medeniyetine Giriş

YERİNDE A.

Mana Yayınları, İstanbul, 2010

2007

2007

Nureddin el-Heysemî, Mecmeuz-Zevâid, 1. cilt

YERİNDE A.

Ocak Yayıncılık, İstanbul, 2007

2006

2006

İbn Carut, El-Münteka

YERİNDE A.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2006

1997

1997

91-213 arası

YERİNDE A.

İslami Düşüncenin İhyası, Sefer Turan, Editör, Ekin Yayınları, İstanbul, ss.91-213, 1997

Ansiklopedide Bölümler

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.8-9, 2013

2013

2013

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.305-306, 2013

2012

2012

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.413-414, 2012

2011

2011

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.196-197, 2011

2010

2010

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.129-131, 2010

2006

2006

İslam Ansiklopedisi (DİA)

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.164-167, 2006

2005

2005

İslam Ansiklopedisi (DİA)

YERİNDE A.

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.152-154, 2005

2002

2002

TÜRKLER

YERİNDE A.

Yeni Türkiye Yayınları, ss.361-394, 2002

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - 2014

2014 - 2014

5. Uluslararası Arapça Yarışmaları Türkiye Finali / Eskişehir

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

Mihveriyyetü'r-rifk fi fikri'l-imami'l-müceddid Abdüsselam Yasin

Katılımcı

Frankfurt-Almanya

2014

2014

Din Öğretiminde Kalite, Yüksek Din Öğretimi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Katılımcı

Konya-Türkiye

2012

2012

Uluslararası Tahkik Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

İki Dünyanın Buluştuğu Noktada Doğu-Batı Düşünce Günleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

1994 - Devam Ediyor

1994 - Devam Ediyor

Yurtdışı Yabancı Dili Geliştirme ve Araştırma

Vakıf

1991 - Devam Ediyor

1991 - Devam Ediyor

Yüksek Lisans ve Doktora

Vakıf