Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Infectious Complications of Induction Therapies in Kidney Transplantation

ANNALS OF TRANSPLANTATION, cilt.24, ss.412-417, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unexpected colonic perforation in a renal recipient: a case report

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.19, ss.65-68, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Böbrek Transplantasyonunda İndüksiyon Tedavileri İle Enfeksiyöz Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

12. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.13

HCV Enfeksiyonu İle HLA İlişkisi.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği 12. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.103

Kadavra kaynaklı böbrek donörü bekleme listesindeki hastaların Anti-HLA antikor profilleri

7. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Eskişehir, Türkiye, 14 - 17 October 2017, ss.27

Gebeliğin Anti-HLA Profili Üzerine Etkisi.

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 April 2017, ss.15

Adölesan hastada tedavi uyumsuzluğu ile yaşanan greft kaybı

Çocuk Nefrolojisi Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Türkiye, 11 - 12 December 2015, ss.21

Anti Timosit Globulin (ATG) İndüksiyonun Beklenmedik Etkisi: De novo HLA-A3 Antikorları ve Klinik Önemi.

10. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 October 2014, ss.70

CYP3A5 Gene Polymorphism Is Associated with Risk of Acute Rejection in Cyclosporine Treated in Turkısh renal transplant patients.

6 th Santorini Conference Biologie Prospective Systems Biology and Personalized Health Science and Translation, Yunanistan, 1 - 04 October 2012, ss.30

Kadaverik vericiden nakil olan son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastaların immünolojik parametreleri

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği 9. Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 29 September 2012, ss.52-53

Türk Böbrek Transplantasyonlu hastalarda takrolimus kan düzeylerine MDR1 polimorfizminin etkileri

Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyonu derneği IX kongresi, Transplantasyon 12, Bursa, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.20