Öğr.Gör.Dr.

Deniz Bahar AKGÜN KARAPINAR


İstanbul Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: akgund@istanbul.edu.tr
İş Telefonu: +90 212 414 2000 Dahili: 32822
İş Telefonu: +90 212 414 2000 Dahili: 32451
Fax Telefonu: +90 212 414 203
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/3508/

Eğitim Bilgileri

2005 - 2010

2005 - 2010

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

1997 - 2003

1997 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Tıpta Uzmanlık

STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE SEROTİP TAYİNİ VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi

2017

2017

KLİMUD-KÜMÜLATİF ANTİBİYOGRAM VE ANALİZ KURSU

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2016

2016

YORUMLU VE KISITLI ANTİBİYOGRAM KURSU: EUCAST'A GEÇİŞ-6, ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİNİN TEORİK VE PRATİK ANLATIMI (TMC&KLİMUD)

Mesleki Kurs

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

2015

2015

TÜBİTAK_ULAKBİM Editör ve Yazar 2. Eğitim Semineri

Mesleki Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi

2013

2013

YORUMLU VE KISITLI ANTİBİYOGRAM KURSU (KLİMUD&TMC)

Mesleki Kurs

Marmara Üniversitesi

2013

2013

Olgularla Klinik Mikrobiyoloji: Kan Kültürleri Toplantısı

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (KLİMUD)

2012

2012

Temel PCR Teknikleri ve Uygulama alanları kursu (KLİMUD)

Mesleki Kurs

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012

2012

Klinik Örnekten Sonuç raporuna “ Rutinde Mantar İnfeksiyonlarına Laboratuvar Yaklaşımı”

Mesleki Eğitim

stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (KLİMUD Bölge Toplantısı)

2012

2012

Klinik Örnekten Sonuç raporuna “ Genital Örneklere Yaklaşım”

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (KLİMUD Bölge Toplantısı)

2011

2011

Zoonozlarda Güncel Durum: Brucella Ve Tularemi

Mesleki Eğitim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Aylık Toplantısı)

2010

2010

Klinik Örnekten Sonuç raporuna “Steril Vücut Sıvıları”. KLİMUD Bölge Toplantısı.

Mesleki Eğitim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2009

2009

ELEKTROFOREZİN TEMELLERİ VE UYGULAMA ALANLARI KURSU, ELEKTROFOREZ UYGULAMALARI

Mesleki Kurs

24. ANKEM KONGRESİ

2009

2009

2.DAS OKULU, DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON

Mesleki Eğitim

DEZENFEKSİYON, ANTİSEPSİ VE STERİLİZASYON DERNEĞİ

2007

2007

IV. UYGULAMALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ KURSU

Mesleki Kurs

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006

2006

Uzmanlık Ve Uzmanlık Sonrası Eğitim Programı (II) Klinik Bakteriyoloji

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Uzman Dr.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2010 - 2013

2010 - 2013

GENÇ UZMAN KOMİSYONU BAŞKANI

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

2010 - 2011

2010 - 2011

BAŞHEKİM YARDIMCISI

HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ

2010 - 2011

2010 - 2011

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANI

HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

RAPID DIAGNOSIS OF BACTERIAL PNEUMONIA AGENTS WITH REAL TIME MULTIPLEX PCR

Karapinar B. A. , Yesiloglu C., Gurler N.

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.35, sa.1, ss.59-64, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Rothia mucilaginosa meningitis after sinus surgery: A case report and literature review

Karapinar B. A. , Sen C. , Basaran B., Aydin D.

Acta Medica Mediterranea, cilt.35, sa.3, ss.1245-1249, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Vancomycin-resistant enterococci colonization in a neonatal intensive care unit: who will be infected?

Akturk H. , Sutcu M. , Somer A. , Acar M., Akgun K. , Aydin D., et al.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.29, ss.3478-82, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Impact of vancomycin-resistant enterococci colonization in critically ill pediatric patients.

Sutcu M. , Akturk H. , Acar M., Salman N. , Aydın D., Akgun K. , et al.

American journal of infection control, cilt.44, ss.515-9, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Evaluation of cutaneous anthrax cases during an outbreak in the east region of Turkey

Kural Unuvar E., Akgün Karapınar D. B. , Dizen Namdar N.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.1475-1480, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Resistant gram-negative infections in a pediatric intensive care unit: a retrospective study in a tertiary care center

Atay G., Kara M., Sutcu M. , Aydin Y. S. , Torun S. , Karapinar B. A. , et al.

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.54, ss.105-112, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

A Case of Urethritis Caused by Cefuroxime-Resistant Neisseria gonorrhoeae

Akgun-Karapinar B. , Sarsar K., Erdem F. , Aydin D.

KLIMIK JOURNAL, cilt.32, sa.1, ss.108-110, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Nasopharyngeal carriage of neisseria meningitidis among medical school students in Turkey.

AKGÜN KARAPINAR D. B. , YÜRÜYEN C. , GÜRLER N. , KAYACAN Z. Ç.

BIOMEDICAL RESEARCH, cilt.30, sa.1, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Salvage Use of Tigecycline for Severely Ill Children

Kara M., Sutcu M. , Akturk H., TÜREL Ö., Torun S. , Karapinar B. A. , et al.

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.12, ss.1-7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Determination of Serotypes and Antibiotic Resistance in Streptococcus Pneumoniae

Akgün Karapınar D. B.

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, ss.443-447, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

STREPTOCOCCUS PYOGENES’TE ERİTROMİSİN DİRENCİ: 2009-2013

Akgün Karapınar D. B. , Yılmaz M., Özbayrak A., Kaygusuz A. , Gürler N. , Salman N.

ANKEM Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.26-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İDRAR KÜLTÜRLERİNDE STREPTOCOCCUS AGALACTIAE ÜREME ORANLARININ ARAŞTIRILMASI: 3 YILLIK İZLEM

AKGÜN KARAPINAR D. B. , CAKLOVICA I. , SARSAR K. , ÖNGEN B.

5.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.430

2019

2019

İshalli Hastalarda Adenovirüs Pozitifliği: Beş Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi

YEŞİLOĞLU C. , Kurt A., AKGÜN KARAPINAR D. B. , ÖNGEN B.

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Mart 2019, ss.466-467

2018

2018

Pediatrik hastada Neisseria meningitidis Septik Artriti: Olgu sunumu ve literatür taraması

Akgün Karapınar D. B.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.950-951

2017

2017

RESISTANT GRAM NEGATIVE INFECTIONS IN A PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT : MDR OR XDR?

Atay G., Somer A. , Kara M., Sütçü M., Aydın Y. Ş. , Hançerli Törün S. , et al.

10th Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases , Shenzhen, Çin, 2 - 05 Aralık 2017, ss.591

2017

2017

Salvage use of tigecycline for severely ill children

Somer A. , Sütçü M., Kara M., Aktürk H., Türel Ö., Akgün Karapınar D. B. , et al.

10th Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases , Shenzhen, Çin, 2 - 05 Aralık 2017, ss.590

2017

2017

SEFUROKSIME DIRENÇLI NEISSERIA GONORRHOEAE’YE BAGLI ÜRETRIT OLGUSU

AKGÜN KARAPINAR D. B. , SARSAR K. , ERDEM F. , AYDIN M. D.

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.296

2017

2017

AKUT ISHALLI BIR HASTADAN ARCOBACTER BUTZLERI IZOLASYONU: OLGU SUNUMU

ŞAHİN AYDIN H. A. , AKGÜN KARAPINAR D. B. , ATASOY A. , ÖNGEN B.

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.300

2017

2017

ALT SOLUNUM YOLU ÖRNEKLERINDEN IZOLE EDILEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA DIRENÇ PROFILININ INCELENMESI

YEŞİLOĞLU C. , AKGÜN KARAPINAR D. B. , DURMUŞ M. A. , TOSUN O. , KAYACAN Z. Ç. , GÜRLER N.

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.447

2017

2017

Bakteriyel pnomoni etkenlerinin real time multipleks PCR ile hızlı tanısı

AKGÜN KARAPINAR D. B. , YEŞİLOĞLU C. , GÜRLER N.

32.ANKEM AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.183

2016

2016

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ?

AKTAŞ E., GÜRLER N. , GÜRSOY N. C. , OTLU B., AKGÜN KARAPINAR D. B. , KALAYCI ÇEKİN Z., et al.

37. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2016, ss.187

2016

2016

VANCOMYCIN RESISTANT ENTEROCOCCI COLONIZATION IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT: WHO WILL BE INFECTED?

Aktürk H., Sütçü M., Somer A. , Acar M., Akgün Karapınar D. B. , Aydın D., et al.

34th Annual Meeting of The European Society For Pediatric Infectious Diseases, Brighton, İngiltere, 10 - 14 Mayıs 2016, ss.302

2016

2016

IMPACT OF VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCI COLONIZATION IN CRITICALLY ILL PEDIATRIC PATIENTS

Sütçü M., Aktürk H., Acar M., Salman N., Aydın D., Akgün Karapınar D. B. , et al.

34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Birmingham, İngiltere, 10 - 16 Mayıs 2016, ss.303

2016

2016

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA AMPİRİK TEDAVİDE NEREDEYİZ? ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA

Çıragil P., Karatuna O., Telli M., Öğünç D., Karakoç A., Cömert F., et al.

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2016, ss.163-164

2016

2016

DAİMA ÖNEMLİ BİR PATOJEN: STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ÜLKEMİZDEKİ SEROEPİDEMİYOLOJİK DURUM

Akgün Karapınar D. B. , Gürler N.

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2016, ss.19-23

2013

2013

Microorganisms isolated from clinical samples of pediatric hematology and oncology patients and their antibiotic resistance

Akgün Karapınar D. B. , Gürler N.

28th International Congress Of Chemotherapy And Infection, Yokohama, Japonya, 5 - 08 Haziran 2013, ss.57

2013

2013

The Macrolide Resistance At Streptococcus pyogenes In İstanbul, 2009-2012

Akgün Karapınar D. B. , Yılmaz M., Özkan A., Kaygusuz A., Gürler N., Salman N.

31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Milan, İtalya, 28 Mayıs - 01 Haziran 2013, ss.1

2011

2011

UZMAN GÖZÜYLE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ: BEKLENTİLER ÖNERİLER

Akgün Karapınar D. B.

1.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2011, ss.39-41

2006

2006

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokok Suşlarında Eritromisin Direnci

AKGÜN KARAPINAR D. B. , BERKİTEN R.

7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2006, ss.249

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

TIBBİ ÖNEMİ OLAN BAKTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

Akgün Karapınar D. B.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ, LEVİNSON W/ ŞENER B,ESEN B, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.24-25, 2018

2018

2018

MİKOPLAZMALAR

Akgün Karapınar D. B.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ, LEVİNSON W/ ŞENER B,ESEN B, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.197-198, 2018

2016

2016

Vibrio ve Aeromonas

Akgün Karapınar D. B.

Tıbbi Mikrobiyoloji, Us D,Başustaoğlu A, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.273-279, 2016

2014

2014

KLIGLER’IN DEMİR AGAR TESTİ (KIA) VE ÜÇLÜ ŞEKER DEMİR AGAR (TSI) TESTİ

Akgün Karapınar D. B.

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ YÖNTEMLERİ EL KİTABI, Başustaoğlu A,Yıldıran ŞT, Editör, Atlas Yayıncılık, Ankara, ss.31725, 2014

2014

2014

LAP (LÖSİN AMİNOPEPTİDAZ) TESTİ

Akgün Karapınar D. B.

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ YÖNTEMLERİ EL KİTABI, Başustaoğlu A,Yıldıran ŞT, Editör, Atlas Yayıncılık, Ankara, ss.31726, 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

ANKEM Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ (KLİMUD)

Üye

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ DERNEĞİ (ANKEM)

Üye

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ

Üye

Ödüller

Nisan 2016

Nisan 2016

Bildiri İkincilik Ödülü/BAKTERİYEL PNÖMONİ ETKENLERİNİN REAL TIME MULTİPLEKS PCR İLE HIZLI TANISI

12.Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Nisan 2016

Nisan 2016

Bildiri İkincilik Ödülü/Ülkemizde Değişik Merkezlerden İzole Edilmiş Enterobacteriaceae Üyelerinde Plazmid Aracılı Kolistin Direnç Mekanizmasinin (Mcr-1) Araştırılması

12. Antimikrobik Kemoterapi GünleriDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2018

2018

33. ANKEM Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2017

2017

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Akılcı Test Seçimi-Akılcı Laboratuvar Kullanımı (Brucelloz örneği ile)

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

KLİMUD Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği UZMANIYLA TARTIŞALIM

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

37.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

9. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

International Symposium on Parasitic Zoonozes

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Toplantısı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Bilimsel Toplantısı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

11. ANTİMİKROBİK KEMOTERAPİ GÜNLERİ

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

28. Ankem Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2013

2013

KLİMUD “Olgularla Klinik Mikrobiyoloji: Solunum Yolu ve Deri-Yumuşak Doku Örnekleri Toplantı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Aydın-Türkiye

2011

2011

I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2010

2010

XXXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2010

2010

I. Ulusal HPV Ve Kanser Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2009

2009

KLİMUD Klinik ( Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlığı Ve Laboratuvar Uygulamaları Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2009

2009

24. ANKEM Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2008

2008

American Society of Microbiology (ASM), 108. General Meeting

Katılımcı

Massachusetts-Amerika Birleşik Devletleri

2008

2008

8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

Pnömokok Enfeksiyonları Ulusal Platform

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2007

2007

22. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2006

2006

XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2006

2006

7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 20

h-indeksi (WOS): 3

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Antibiyotik Duyarlılıklarının Saptanması Ve İzlenmesi Çalışma Grubu

http://www.klimud.org

İstanbul Üniversitesi, Turkey