Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel approach to model selection in tourism demand modeling

TOURISM MANAGEMENT, cilt.48, ss.64-72, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predicting preferences of university students for prepaid vs post paid cell phone service plans

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, ss.9207-9210, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparing Accuracy Performance of ELM, ARMA and ARMA-GARCH Model In Predicting Exchange Rate Return

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.5, no.1, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE İÇİN GÜVENİLİR ELEKTRONİK OY VERME SİSTEMİ ÖNERİSİ

ODTÜLÜLER BÜLTENİ, ss.38-39, 2011 (Hakemsiz Dergi)

MODELLEMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: OTOMATİK MODEL SEÇİMİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.57, ss.1-14, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ELEKTRONİK OY VERME SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK: DENEYİMLER VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ, no.3, ss.32-47, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BİLGİSAYARLI OY VERME SİSTEMLERİ

BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ DÜN/BUGÜN/YARIN, no.65, ss.74-80, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ELEKTRONİK DEMOKRASİ UYGULAMALARI

BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ DÜN/BUGÜN/YARIN, no.64, ss.89-96, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAPAY SİNİR AĞLARININ EKONOMİDE UYGULAMALARI

İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.7-16, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SEÇİMLERDE ELEKTRONİK OY KULLANMA

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.15, ss.401-415, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

YAPAY SİNİR AĞLARI

İ.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.25, ss.7-19, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN KLASİK YÖNTEMLER VE YAPAY ÖĞRENME YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.30

Türkiye’de Döviz Kurunun Tahmin Edilmesinde ARIMA ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistic, Sivas, Türkiye, 2 - 04 June 2016, ss.441

YAPAY SİNİR AĞLARIYLA BİR İKTİSADİ UYGULAMA

III. ULUSAL EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Bursa, Türkiye, 1 - 04 May 1997, ss.859-870

Kitap & Kitap Bölümleri

İstatistiksel Öğrenme Teknikleri

Der Yayınları, İstanbul, 2017