Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Einige Grundsätzliche Entwicklungen des türkischen Urheberrechts im Prozess der Harmonisierung des türkischen Rechts mit dem EU Recht

Journées Turco-Suisses 2011, L’influence du droit européen en Turqui et en Suisse, Fribourg, Switzerland, 5 - 07 May 2011, pp.239-274

Medeni Hukuk ve küçüklere yönelik şiddet

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2008, Ankara, Turkey, 8 - 11 January 2008, pp.115-138

Books & Book Chapters

Artificial Intelligence and Law

in: Artificial Intelligence and Law, Prof. Dr. Mustafa Aksu, Editor, Onikilevha Yayıncılık, İstanbul, pp.1-304, 2023

Copyright-based validity of the digital exhaustion principle and a look at the relevant decisions of the ECJ

in: (Dijital Platformlara Dair Hukuki Sorunlar) Legal Issues Related to Digital Platforms, Beate Gsell,Matthias Veicht, Editor, Angle Publishing, Taipei, pp.31-74, 2021

Lüth Kararı – BVerfGE 7, 198 Alman Federal Anayasa Mahkemesi 15. Ocak 1958 tarihli Birinci Daire kararı – 1 BvR 400/51

in: Alman Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuruya İlişkin Temel Kararlarının Tercümesi Projesi Leitentscheidungen des deutschen Bundesverfassungsgerichts zu Verfassungsbeschwerden in türkischer Übersetzung, Prof. Dr. Philip Kuni,Prof. Dr. Adem Sözüer, Editor, Oniki Levha (İstanbul Arşivi), İstanbul, pp.29-60, 2020

Türk Hukukunda Gerçek Kişiler

in: Hukukun Temel Kavramları, Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Sefa Eryıldız, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.86-112, 2019

Hukuki işlem, sözleşme ve sözleşmenin kurulması

in: Borçlar Hukuku, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.26-46, 2018

Borçlar Hukuku Temel Kavram ve Kurumlar

in: Borçlar Hukuku, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.4-25, 2018

Sözleşmede Şekil ve Genel İşlem Koşulları

in: Borçlar Hukuku, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.68-91, 2018

Borcun İfası ve Buna Dair Temel Özellik ve Sorunlar

in: Borçlar Hukuku, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.115-141, 2018

Sözleşmenin geçerlilik koşulları

in: Borçlar Hukuku, Dr. Öğrt. Üyesi Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yayını, Erzurum, pp.47-67, 2018

Sözleşme Yapma Zorunluluğu, Sözleşmenin Yorumu, Tamamlanması ve Uyarlanması ile Temsil

in: Borçlar Hukuku, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.92-114, 2018

Borçların İfa Edil(e)memesi (İfa Engelleri) ve Buna Dair Temel Sorunlar ile Borç İlişkilerine Dair Bazı Özel Durumlar

in: Borçlar Hukuku, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Nar, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.142-170, 2018

Turkey ('.tr')

in: Domain Name Law and Practice An International Handbook, Torsten Bettinger Allegra Waddell, Editor, Oxford University Press, London , London, pp.919-943, 2015

Türkei (.tr)

in: Handbuch des Domainrechts, Bettinger, Editor, Carl Heymanns Verlag, Köln München, pp.1033-1054, 2007

Turkey.tr

in: Domain Name Law and Praktice, An International Handbook, "Bettinger T.", Editor, Oxford University Press, London, pp.787-809, 2005

Other Publications

Metrics

Publication

48

Thesis Advisory

26
UN Sustainable Development Goals