Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/Arap Dili Ve Belagatı

Yönetimsel Görevler