Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Submarine escape from depths of 30 and 60 feet: 41,183 training ascents without serious injury

AVIATION SPACE AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, cilt.75, ss.269-271, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuşadalı Ahmed Efendi’nin Hayatı ve Eserleri

UNIVERSAL JOURNAL OF THEOLOGY, cilt.4, ss.289-301, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

DİL FELSEFESİ AÇISINDAN MUTEZİLE GELEN-EK-İ KLASİK VE ÇAĞDAŞ METİNLER SEÇKİSİ I

YARATILIŞ DELİLİ: BURHANİ DELİLLER VE ZORUNLU HÜCCETLERLE YARATICININ İSBATI VE BİRLİĞİ (Mutahhar b. Tahir Makdisi), ALPYAĞIL R., Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.838-848, 2014