Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2013 “Ideology in News Translation: Turkish- English Examples” Kars Kafkas Ün. 13. Uluslararası Dil, Deyiş Yazınbilim Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde, 28-30 Eylül 2013

  Katılımcı

  KARS, Türkiye

 • 2013 “Favouritism in Sports Interpreting”, YTU 3. Uluslararası Çeviribilim Kolokyumu, 8-10 Mayıs 2013 (İstanbul)

  Katılımcı

  İSTANBUL, Türkiye

 • 2010 “Çeviribilimde Edimsel Modeller: İncelik, Bağıntı ve İdeolojik Çeviri”, Gazi Üniversitesi, Uluslararası Dil, Deyiş ve Yazınbilim Semineri, 3-5 Kasım 2010, Ankara (2010)

  Katılımcı

  Ankara Gazi Üniversitesi, Türkiye

 • 2010 (B.Parlak ile ortak, 2. isim) “Symbolic Power of a Translator Training Institution”, Emerging Topics in Translation, 15-17 Haziran 2010, Trieste Üniversitesi, İtalya.

  Katılımcı

  Trieste , İtalya