Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültür Varlıklarının Tanıtımında Çevirinin Rolü: Terim Çevirisi Kararlarına Çeviribilimsel Bakış

Turizm Metinlerinin Çevirisi: İstanbul Örneği, Yazıcı M., Editör, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.99-117, 2018

Diğer Yayınlar