Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2017 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Ocak 2011 Journal of Oral Implantology

    SCI Kapsamındaki Dergi