Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okluzal Dikey Boyut Yükseltme: Vaka Raporu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 November 2018, ss.257

Alt Çene Total Dişsizlik Görülen Hastanın Hibrit Protezle Rehabilitasyonu

. 6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 November 2018, ss.222

Aşırı Rezorbe Maksillada Zigomatik İmplant Uygulanması: Vaka Raporu.

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 November 2018, ss.187

DENTAL IMPLANT SUCCESS IN IRRADIATED JAWS: A RETROSPECTIVE STUDY

MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, Viyana, Avusturya, 24 - 26 June 2018, ss.4

Maksillofasiyal silikon elastomerlerin renk değişiminin incelenmesi: zamanın ve alçı renginin etkileri

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 November 2017, ss.96

Total Maksiller Rezeksiyon Sonrası Protetik Tedavi Planlaması

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 November 2017, ss.302

Restoration of the upper nose defect with nasal prosthesis - A case report

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OSTEOLOGY MONACO, Monaco, Monako, 21 - 23 April 2016, ss.48

Diş aşınmaları olan hastalarda protetik tedavi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.53

Dikey boyut kaybı olan bir vakada protetik rehabilitasyon

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.152

Amelogenezis imperfekta vakasının sabit protetik restorasyonu

Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantolojı Derneği 22.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.151

Kanser nedeniyle gözünü kaybetmiş hastaya orbital protez uygulaması: olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.123

Nazal defektli hastalarda protetik rehabilitasyon: olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 November 2015, ss.196

Konjenital kulak defekti olan bir hastada implant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXVI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 January 2015, ss.51

Treatment of hemifacial microsomia with osseointegrated auricular prosthesis: an alternative technique to surgery

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association& 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 September 2014, ss.231

The rehabilitation of an edentulous cleft palate patient with implant retained overdenture: a case report

38th Annual Conference Of European Prosthodontic Association& 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 September 2014, ss.213-214

Bruksizmli hastalarda protetik yaklaşım

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 November 2013, ss.1

CAD/CAM Solution for Inclined Dental Implants

FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 August 2013, ss.1

Treatment of Dental Asymmetry in a TMD Patient

FDI 2013 Istanbul Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 August 2013 - 31 August 2014, ss.1

İliak kemik grefti uygulanmış bir vakada implant-üstü protetik rehabilitasyon: Vaka sunumu

Türk Oral İmplantoloji Derneği XXI. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 January 2010, ss.1

İmplantolojide Doku Mühendisliği ve Gen Tedavisi

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 13 June 2009, ss.1

Farklı implant-Abutment Bağlantılarının Oluşturduğu Streslerin Üç Boyutlu FEM Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 13 June 2009, ss.1

İmplant Destekli Epitezlerde Multidisipliner Yaklaşım

Türk Oral İmplantoloji Derneği Avusturya Oral İmplantoloji Derneği VI. Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 13 June 2009, ss.1

Oklüzal Düzensizliklerin Rehabilitasyonu: İmplant Alternatifleri

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 14 June 2008, ss.1

Maksiller Cerrahi Rekonstrüksiyonu Yapılmış Vakaların Protetik Rehabilitasyonu

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 14 June 2008, ss.1

Maksillofasiyal Protezlerde Tutuculuk: İmplant Desteği

Türk Oral İmplantoloji Derneği ve Avusturya İmplantoloji Derneği XIX. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 14 June 2008, ss.1

İmplant Üstü Protezlerde Planlama

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Türkiye, 27 May - 02 June 2006, ss.1

The Effect of Flanged Implants on the Stress Distribution in Extraoral Prosthesis

Mediterranean Dental Implant Congress, Corfu, Yunanistan, 19 - 23 June 2002, ss.1