Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

 • 2012 - 2016 Öğretim Görevlisi

  Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - 2015 MYO Müdür Yardımcısı

  Erzincan Üniversitesi, Adalet Myo

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans UYAP-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

 • Ön Lisans Ceza İnfaz Kurumlarında UYAP

 • Ön Lisans Temel Ekonomi ve İşletme Bilgisi

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi

 • Ön Lisans İletişim

 • Ön Lisans UYAP Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

 • Ön Lisans Büro ve Belge Yönetimi

 • Ön Lisans Meslek Etiği

 • Ön Lisans UYAP-ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ

 • Ön Lisans Ceza İnfaz Kurumları Yönetimi

 • Ön Lisans İletişim

 • Ön Lisans Meslek Etiği

 • Ön Lisans Büro ve Belge Yönetimi

 • Ön Lisans Ceza İnfaz Kurumları Güvenliği

 • Ön Lisans Ekip Çalışması

 • Ön Lisans Hukuk ve Gündem İlişkisi

 • Ön Lisans Ekip Çalışması

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi

 • Ön Lisans SEKRETERLİK VE BÜRO YÖNETİMİ

 • Ön Lisans Sekreterlik ve Büro Yönetimi

 • Ön Lisans Muhasebe

 • Ön Lisans Genel Ekonomi

 • Ön Lisans Mali Mevzuat

 • Ön Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Ön Lisans Vergi Hukuku