Assoc. Prof. Seyit Ali GÜŞEN


Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Department of Hadith


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Hadith

Email: aligusen@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 27765
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/aligusen/
Office: İlahiyat Fakültesi no: 415

Metrics

Publication

13

Project

2

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2014

2007 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

İLK İKİ ASIR HADİS ESERLERİNDEKİ RİVAYETLERİN TEMEL HADİS KAYNAKLARINA İNTİKALİ (Fiten Rivayetleri Örneğinde)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri/Hadis

2007

2007

Postgraduate

Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn’xxin sünnetine sarılmayı emreden hadisin değerlendirmesi

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Theology

Hadith

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2014 - 2016

2014 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2011 - 2014

2011 - 2014

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Theology, Islamic Studies - Islamic Law

Non Academic Experience

2004 - 2011

2004 - 2011

Firma Sahibi

Seyit Gömlekleri

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Mukayeseli Hadis Usulü Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Hadis I

Undergraduate

Undergraduate

SEÇMELİ HADİS METİNLERİ I

Undergraduate

Undergraduate

Hadis I

Doctorate

Doctorate

SAHABE LİTERATÜRÜNÜN OLUŞUMU

Undergraduate

Undergraduate

HADİS TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

Hadis I

Undergraduate

Undergraduate

HADİS USULÜ

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Undergraduate

Undergraduate

Hadis II

Doctorate

Doctorate

İKİNCİ ASIR HADİS ESERLERİNİN İNTİKALİ

Undergraduate

Undergraduate

HADİS METİNLERİ I

Postgraduate

Postgraduate

MUKAYESELİ HADİS USULÜ METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Hadis Metinleri II

Undergraduate

Undergraduate

HADİS II

Postgraduate

Postgraduate

Uydurma Rivayetler ve Tanıma Yolları

Doctorate

Doctorate

Sahabe Literatürünün Oluşumu

Doctorate

Doctorate

İKİNCİ ASIR HADİS ESERLERİNİN İNTİKALİ

Undergraduate

Undergraduate

HADİS I

Undergraduate

Undergraduate

HADİS III

Postgraduate

Postgraduate

KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Hadis IV

Undergraduate

Undergraduate

Hadis I

Undergraduate

Undergraduate

Hadis II

Undergraduate

Undergraduate

HADİS TARİHİ VE USULÜ

Advising Theses

Continues

Continues

Doctorate

HİCRİ IV. ASIRDA İLLET, CERH-TADİL İLİŞKİSİ

Güşen S. A. (Advisor)

A.Sever(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Hicrî V. ve VI. Asırda Bir Muhaddis Ailesi: Sem`ânîler

Güşen S. A. (Advisor)

M.Bozkırlı(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

MAKDİSİ'NİN UMDETU'L AHKÂM ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

Güşen S. A. (Advisor)

S.Tekingür(Student) Sustainable Development

Continues

Continues

Doctorate

Hadis İlimlerinde Ensâb Bilgisi

Güşen S. A. (Advisor)

E.TÜLEKOĞLU(Student)

Continues

Continues

Doctorate

MISIR'DA HADİS ÇALIŞMALARI (HİCRÎ IV.-VII. ASIRLAR)

Güşen S. A. (Advisor)

O.Çinici(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Hicrî 350-450 Arası Sahabe Literatürünü Oluşturan Etkenler

Güşen S. A. (Advisor)

L.ÇETİN(Student)

2021

2021

Postgraduate

CEHMÎ OLUŞU SEBEBİYLE TENKİT EDİLEN RAVİLER

Güşen S. A. (Advisor)

S.Erkam(Student)

2020

2020

Postgraduate

MEVZÛÂT LİTERATÜRÜNÜN DOĞUŞU-CÜZEKÂNÎ ÖRNEĞİ

Güşen S. A. (Advisor)

K.Sekmen(Student)

Books & Book Chapters

2023

2023

استعمال معرفة العلل في المؤلَّفات عن الصحابة

Güşen S. A.

in: كتب معرفة الصحابة, Hamza el-Bekrî, Editor, Alghanemlibrary, Amman, pp.113-145, 2023

2022

2022

Sahâbe Literatürü Araştırmaları

Güşen S. A. (Editor)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2022

2022

2022

Ebû Nuaym'ın İbn Mende'ye Yönelik Tenkitlerinin Günümüz Araştırmalarındaki Yansımaları

GÜŞEN S. A.

in: İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı IV, Serdar, Murat; Karaalp, Cahit; Arca, Abdullah, Editor, Kitap Dünyası, İstanbul, pp.195-206, 2022

2022

2022

Sahabe Literatüründe İlel Bilgisinin Kullanımı

GÜŞEN S. A.

in: Sahabe Literatürü Araştırmaları, Seyit Ali Güşen, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.137-178, 2022

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Muhaddislerinden Edirneli İbrahim Fıtrî Efendi ve Sahîh-i Buhârî Şerhi

GÜŞEN S. A.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Furat AH, Yorulmaz NK, Arı OS., Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.63-85, 2018

2018

2018

Cumhuriyet Dönemi Fatih Camii’nde Hadis Eğitimi

GÜŞEN S. A.

in: Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan), Karaman F, Güzel E, Zengin F, Tozal Ö. , Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.409-426, 2018

2016

2016

Hadislerin İntikal Süreci

Güşen S. A.

sır, İstanbul, 2016

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

HADITH

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

October 2023

October 2023

TRABZON ILAHIYAT JOURNAL

National Scientific Refreed Journal

September 2023

September 2023

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Journal Indexed in ESCI

June 2023

June 2023

DARULFUNUN ILAHIYAT

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Kocatepe İslami İlimler Dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Kocaeli İlahiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2023

January 2023

Siyer Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2022

June 2022

Memlük Döneminde İlim Geleneğ

Conference Paper (Full Text)

March 2022

March 2022

ESKIYENI

National Scientific Refreed Journal

November 2021

November 2021

Kocatepe İslami İlimler Dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Diyanet İlmi Dergi

National Scientific Refreed Journal

December 2020

December 2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

Medeniyet Coğrafyamızda Sahabe Etkileri Sempozyumu

Conference Paper (Full Text)

March 2020

March 2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

07 October 2022 - 08 October 2022

07 October 2022 - 08 October 2022

İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlâkı IV

Attendee

Muş-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan)

Attendee

Malatya-Turkey

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

İslam'da Ticaret Ahlakı

Attendee

Adana-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı

Audience

Adana-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Bedreddin Ayni Sempozyumu

Audience

Gaziantep-Turkey

01 May 2012 - 01 May 2012

01 May 2012 - 01 May 2012

Hadislerin Güncel Değeri

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

Jury Memberships

September-2023

September 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

September-2023

September 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

September-2023

September 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

September-2023

September 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

August-2023

August 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2023

August 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

May-2023

May 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

May-2023

May 2023

Doctorate

Doctorate - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

October-2022

October 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

October-2022

October 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

October-2022

October 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

September-2022

September 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

September-2022

September 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

September-2022

September 2022

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

September-2022

September 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2022

August 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2022

August 2022

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Post Graduate

Post Graduate - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi