Asst. Prof.

Seyit Ali GÜŞEN


Faculty Of Theology

Islamic Studies - Islamic Law

Department of Hadith

Education Information

2007 - 2014

2007 - 2014

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Postgraduate

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

İLK İKİ ASIR HADİS ESERLERİNDEKİ RİVAYETLERİN TEMEL HADİS KAYNAKLARINA İNTİKALİ (Fiten Rivayetleri Örneğinde)

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Temel İslam Bilimleri/Hadis

2007

2007

Postgraduate

Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin'in Sünnetine Sarılmayı Emreden Hadisin Değerlendirilmesi

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat/Hadis

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Hadith

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2014 - 2016

2014 - 2016

Research Assistant PhD

İstanbul Üniversitesi, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

2011 - 2014

2011 - 2014

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty Of Theology, Temel İslam Bilimleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

HADİS TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

Hadis I

Undergraduate

Undergraduate

HADİS USULÜ

Postgraduate

Postgraduate

SEMİNER

Undergraduate

Undergraduate

Hadis II

Doctorate

Doctorate

İKİNCİ ASIR HADİS ESERLERİNİN İNTİKALİ

Undergraduate

Undergraduate

HADİS METİNLERİ I

Postgraduate

Postgraduate

MUKAYESELİ HADİS USULÜ METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Hadis Metinleri II

Undergraduate

Undergraduate

HADİS II

Postgraduate

Postgraduate

Uydurma Rivayetler ve Tanıma Yolları

Doctorate

Doctorate

Sahabe Literatürünün Oluşumu

Doctorate

Doctorate

İKİNCİ ASIR HADİS ESERLERİNİN İNTİKALİ

Undergraduate

Undergraduate

HADİS I

Undergraduate

Undergraduate

HADİS III

Postgraduate

Postgraduate

KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ

Undergraduate

Undergraduate

Hadis IV

Doctorate

Doctorate

SAHABE LİTERATÜRÜNÜN OLUŞUMU

Postgraduate

Postgraduate

Mukayeseli Hadis Usulü Metinleri

Undergraduate

Undergraduate

Hadis I

Undergraduate

Undergraduate

Hadis II

Undergraduate

Undergraduate

HADİS TARİHİ VE USULÜ

Articles Published in Other Journals

2021

2021

The Historical Process of al-Jarh -al-Ta'dil Criticism as Gossip

Gusen S. A.

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, no.55, pp.65-89, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2019

2019

The Effect of the Companions Professions to Hadith Narrations

Gusen S. A.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.19, pp.339-364, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2018

2018

İlahiyatçılar İçin Hadislere Yaklaşım Ölçeğinin (İHYÖ) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Horozcu Ü. , GÜŞEN S. A.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.321-338, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Endülüs'te yazılan sahabe biyografilerinde son halka: Ru'ayni ve Câmi'i

GÜŞEN S. A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.34, pp.7-44, 2016 (International Refereed University Journal)

Books & Book Chapters

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Muhaddislerinden Edirneli İbrahim Fıtrî Efendi ve Sahîh-i Buhârî Şerhi

GÜŞEN S. A.

in: Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Furat AH, Yorulmaz NK, Arı OS., Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.63-85, 2018

2018

2018

Cumhuriyet Dönemi Fatih Camii’nde Hadis Eğitimi

GÜŞEN S. A.

in: Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan), Karaman F, Güzel E, Zengin F, Tozal Ö. , Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.409-426, 2018

2016

2016

Hadislerin İntikal Süreci

Güşen S. A.

sır, İstanbul, 2016

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

Medeniyet Coğrafyamızda Sahabe Etkileri Sempozyumu

Conference Paper (Full Text)

March 2020

March 2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2019

February 2019

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2016

January 2016

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan)

Attendee

Malatya-Turkey

2017

2017

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

İslam'da Ticaret Ahlakı

Attendee

Adana-Turkey

2014

2014

III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı

Attendee

Adana-Turkey

2013

2013

Bedreddin Ayni Sempozyumu

Attendee

Gaziantep-Turkey

2012

2012

Hadislerin Güncel Değeri

Attendee

Lefkoşe-Cyprus (Kktc)

Jury Memberships

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Post Graduate

Post Graduate - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

August-2020

August 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi