Dr.Öğr.Üyesi

Seyit Ali GÜŞEN


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Hadis Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2014

2007 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/Hadis, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

İLK İKİ ASIR HADİS ESERLERİNDEKİ RİVAYETLERİN TEMEL HADİS KAYNAKLARINA İNTİKALİ (Fiten Rivayetleri Örneğinde)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Hadis

2007

2007

Yüksek Lisans

Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin'in Sünnetine Sarılmayı Emreden Hadisin Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat/Hadis

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Hadis

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2014 - 2016

2014 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2011 - 2014

2011 - 2014

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

HADİS TARİHİ

Lisans

Lisans

Hadis I

Lisans

Lisans

HADİS USULÜ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SEMİNER

Lisans

Lisans

Hadis II

Doktora

Doktora

İKİNCİ ASIR HADİS ESERLERİNİN İNTİKALİ

Lisans

Lisans

HADİS METİNLERİ I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MUKAYESELİ HADİS USULÜ METİNLERİ

Lisans

Lisans

Hadis Metinleri II

Lisans

Lisans

HADİS II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uydurma Rivayetler ve Tanıma Yolları

Doktora

Doktora

Sahabe Literatürünün Oluşumu

Doktora

Doktora

İKİNCİ ASIR HADİS ESERLERİNİN İNTİKALİ

Lisans

Lisans

HADİS I

Lisans

Lisans

HADİS III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ

Lisans

Lisans

Hadis IV

Doktora

Doktora

SAHABE LİTERATÜRÜNÜN OLUŞUMU

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mukayeseli Hadis Usulü Metinleri

Lisans

Lisans

Hadis I

Lisans

Lisans

Hadis II

Lisans

Lisans

HADİS TARİHİ VE USULÜ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Effect of the Companions Professions to Hadith Narrations

Gusen S. A.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.19, ss.339-364, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

İlahiyatçılar İçin Hadislere Yaklaşım Ölçeğinin (İHYÖ) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Horozcu Ü. , GÜŞEN S. A.

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.13, ss.321-338, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Endülüs'te yazılan sahabe biyografilerinde son halka: Ru'ayni ve Câmi'i

GÜŞEN S. A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.7-44, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

18. Yüzyıl Osmanlı Muhaddislerinden Edirneli İbrahim Fıtrî Efendi ve Sahîh-i Buhârî Şerhi

GÜŞEN S. A.

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Furat AH, Yorulmaz NK, Arı OS., Editör, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, ss.63-85, 2018

2018

2018

Cumhuriyet Dönemi Fatih Camii’nde Hadis Eğitimi

GÜŞEN S. A.

Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan), Karaman F, Güzel E, Zengin F, Tozal Ö. , Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.409-426, 2018

2016

2016

Hadislerin İntikal Süreci

Güşen S. A.

sır, İstanbul, 2016

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Medeniyet Coğrafyamızda Sahabe Etkileri Sempozyumu

Bildiri (Tam Metin)

Mart 2020

Mart 2020

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan)

Katılımcı

Malatya-Türkiye

2017

2017

Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

İslam'da Ticaret Ahlakı

Katılımcı

Adana-Türkiye

2014

2014

III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı

Katılımcı

Adana-Türkiye

2013

2013

Bedreddin Ayni Sempozyumu

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2012

2012

Hadislerin Güncel Değeri

Katılımcı

Lefkoşe-Kıbrıs (Kktc)

Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi