Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Critique of Ghannoushi's Political Philosophy Without Politics

INSAN & TOPLUM-THE JOURNAL OF HUMANITY & SOCIETY, cilt.8, ss.115-142, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bourdieu’nun Materyalist ve Siyasal Din Okuması Üzerine

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.15, ss.85-96, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İdeoloji ve Öznellik

4. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 06 December 2019

Liberal Siyaset Söyleminin “Siyasal” Üzerinden Kritiği

Uluslararası İstanbul Felsefe Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 May 2018, ss.125-126

Liberal Political Discourse, Islamism and "The Political"

MESA’s 51st (Middle East Studies Association) Annual Meeting, Washington Dc, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 November 2017, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Transformation of the Muslim World in the 21st Century

Rethinking Islamism Through Political, Muhamed Hüseyin Mercan, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.1-13, 2016

Entelektüel Bağımlılığı Aşmak Derlemesi

Nurettin Topçu’da Toplum Düşüncesi, Cüneyd Köksal, Editör, Yedirenk Kitapları, İstanbul, ss.201-211, 2009

Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi İçinde

Alan Kavramı: Pierre Bourdieu’nun Pratik Kuramının Kiliti, Çeğin G., Göker E., Arlı A., Tatlıcan, Ü., Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.397-416, 2007