Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 Vergi Hukuku Platformu 4. Ulusal Kongresi- Temel Hak ve Özgürlüklere Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Vergi Hukuku Platformu 3. Ulusal Kongresi - Güncel Gelişmeler Işığında Katma Değer Vergisi -

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 VII. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2017 Vergi Hukuku Platformu 2. Yıllık Kongresi - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2017 Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği Yeni Tezler Genç Sesler Seminer Serisi 4

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 8

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 7

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Vergi Hukuku Platformu 1. Ulusalarası Kongresi - - Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri-

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 Magna Carta Sekiz Yüzyıl Önce Atılmış Olan Özgürlük Tohumları Yeterince Çiçeklenebildi mi?

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 30. Türkiye Maliye Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 5. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2015 Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 5

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği Yeni Tezler Genç Sesler Seminer Serisi 1

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 4

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 3

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Katma Değer Vergisinde Güncel Sorunlar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 1

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 29. Türkiye Maliye Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 "Vergi Hukukunda Bilgi Değişimi "EATLP Congress 2014

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı 2

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 "Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları: Vergi İdaresinin Yetkileri ile Mükellef Hakları Arasında Dengenin Kurulması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 28. Türkiye Maliye Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Vergi Ceza Hukuku

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Sağlık Turizmi Hukuku Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Konferansı “Genç Akademisyenler/ Genç Avukatlar: Yeni Yaklaşımlar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 27. Türkiye Maliye Sempozyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2012 Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 İstanbul Üniversitesi Yeni Anayasa Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye