Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Veraset Ve İntikal Vergisinde Gecikme Faizi: Gecikme Faizinde Kusur Meselesi

Vergi Dünyası Dergisi, ss.58-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI MESELESİ

Legal Mali Hukuk dergisi, cilt.16, ss.573-598, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Hizmet Vergisi - İlk İzlenimler Sorun ve Sorunsallar

Vergi Sorunları Dergisi, no.1, ss.27-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda Örf ve Adet Kuralları ile İdari Teamüllerin Kaynak Olarak Değeri

Vergi Sorunları Dergisi, ss.98-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkale Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Sonuçları ve Değerlendirilmesi

LEGAL MALİ HUKUK DERGİSİ, cilt.14, ss.1145-1168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Hukukunda İzaha Davet Kurumu ve Kurumun Hukuki Değerlendirilmesi

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Alacaklarında Tahsil Zamanaşımı

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, ss.113-127, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, cilt.-, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Tax Crimes and Disdemeanors in Compliance with the principle of Ne Bis in Idem

5th Turkish-Korean Criminal Law Days, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Eylül 2019, cilt.49

Vergi Hukukunda Silahların Eşitliği İlkesi: Tebliğ Edilmeyen Vergi Tekniği Raporlarına İlişkin Durumun Değerlendirilmesi

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Türkiye, 20 - 27 Kasım 2020, ss.174-177

Vergi Kabahatlerinin Kanunilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi

Vergi ve Temel Haklar İncelemeleri I - Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi, İstanbul, Türkiye, 13 Mart 2019, ss.51-82

Alternative Minimum Tax

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.299-306

Diverted Profit Tax And Evaluation of Applicability in Turkey

33th International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2018, ss.42-45

Yoksullukla Mücadelede Vergisel Yöntemler ve Türkiye Uygulamasının Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 06 Ekim 2016, ss.237-259

Kitap & Kitap Bölümleri

İcra Daireleri Aracılığı İle Yapılan Satışların Vergilendirilmesi

Prof. Dr. Süheyl Donay'a Armağan, Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.203-217, 2020

Aktarılmış Kazanç Vergisi Uygulaması (Diverted Profit Tax) ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Maliye Araştırmaları – 2, Prof. Dr. Selçuk İPEK, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.119-134, 2018

Vergi Hukukunda Özün Biçime Önceliği İlkesi

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı, Billur Yaltı, Editör, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.81-109, 2017

Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014

Diğer Yayınlar