Assoc. Prof. Hüsne ALTIOK


Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü

Department of Physical Oceanography and Marine Biology


Research Areas: Marine Sciences and Technology, Oceanography, Physical Oceanography, Ocean Observation Systems, Engineering and Technology

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

TÜRKİYE DENİZLERİ’NDE İNSAN KAYNAKLI DARBELİ GÜRÜLTÜLERİN İNCELENMESİ

Özçiftçi E. B., Altıok H., Çokacar T.

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.125-126

2022

2022

Typology of Mucilage Aggregates in the Sea of Marmara (2021)

Öztürk Ak İ. D., Kaman G., Mutlu S., Ediger D., Altıok H.

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 January 2022, pp.41-48

2019

2019

Marmara Denizi’nde Sualtı Gürültü Ölçümleri ve Değerlendirilmesi

Tombul S., Altıok H.

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu , Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.115-116 Sustainable Development

2019

2019

Lessons learned from discussions for RRI approach in Turkey

Zeki S., Dursun F., Demirel N., Yılmaz İ. N., Ediger D., Demir V., et al.

Marina International Conference 2019: Science, Innovation, and Blue Society, Calais, France, 12 March 2019, pp.1

2018

2018

Marine protection in hot spot archipelago near Istanbul Metropolitan area: Current status and future solutions

Dursun F., Demirel N., Yılmaz İ. N., Ediger D., Demir V., Yüksek A., et al.

The 12th International Conference on the Environmental Management of the Enclosed Coastal Seas, Chon Buri, Thailand, 4 - 08 November 2018, pp.127-128 Sustainable Development

2018

2018

Science with and for Society: Introducing the MARINA Project

Dursun F., Demirel N., Yılmaz İ. N., Ediger D., Demir V., Yüksek A., et al.

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.111

2018

2018

Road map of sustainable ecosystem in Archipelago of Marmara Sea

Demirel N., Dursun F., Yılmaz İ. N., Ediger D., Demir V., Yüksek A., et al.

International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.370 Sustainable Development

2018

2018

Türk Boğazlar Sistemi'nde Sürdürülebilir Deniz Taşımacılığı Üzerine Notlar

Zeki S., Demirel N., Dursun F., Yılmaz İ. N., Ediger D., Demir V., et al.

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.168

2018

2018

Prens Adalarındaki Kentleşme ve Denizel Çevreyi Koruma Üzerine Tartışmalar

Dursun F., Demirel N., Yılmaz İ. N., Ediger D., Demir V., Vardar D., et al.

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.366

2018

2018

Denizcilik Sektöründe Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (SAY): MARINA Projesi

Altıok H., Ediger D., Yüksek A., Yılmaz İ. N., Demirel N., Dursun F., et al.

3.Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.170-171

2013

2013

Nutrient exchanges between the Marmara and Black Seas through the Bosporus Strait.

Tuğrul S., YÜKSEK A., ALTIOK H., Okuş E.

40. CIESM Congress, Marsilya, France, 28 October - 01 November 2013, pp.1

2011

2011

Physicochemical Interactions in the Black Sea Water

Sur M., Yüksek A., Sur H. İ., Altıok H.

3rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference,, Odessa, Ukraine, 1 - 04 November 2011, pp.191

2011

2011

The Effects of a Yacht Marina on the Marine Life in Fethiye SPA

Demir V., Yüksek A., Yılmaz İ. N., Demirel N., Aslan A., Karhan Ü., et al.

World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeen, United Kingdom, 26 - 30 September 2011, pp.146

2007

2007

Summer Current Conditions in the Gokova Bay

Altiok H., Muftuoglu A. E., Sur H. İ.

8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, Canada, 13 - 17 November 2007, pp.1275-1282 identifier identifier

2006

2006

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti

Okuş E., Yüksek A., Yılmaz İ. N., Aksu A., Aslan A., Karhan Ü., et al.

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 6. Ulusal Konferansı, Muğla, Turkey, 7 - 11 November 2006, pp.7-11 Sustainable Development

1999

1999

Sea level changes along the Turkish coasts of the Black Sea, the Aegean Sea and the eastern Mediterranean

ALPAR Ş. B., Doğan E., Yüce H., Altıok H.

Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Similarities and differences of two interconnected basin, Greece, 1 - 04 February 1999, pp.3-4 Sustainable Development

1999

1999

Seasonal variation of the cold intermediate water in the southwest Black Sea and its interaction with the Sea of Marmara

Altıok H., Yüce H., ALPAR Ş. B.

Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Similarities and differences of two interconnected basin, Greece, 1 - 04 February 1999, pp.133

1998

1998

İstanbul Boğazı’nda su kütlesi hareketleri

Kurter A., Altıok H., ALPAR Ş. B.

Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 1998, pp.109-122 Sustainable Development

1998

1998

İstanbul Boğazı ve Karadeniz çıkışındaki akıntı durumu (Currents along the Strait of Istanbul and at the Black Sea exit)

ALPAR Ş. B., Altıok H., Doğan E., Yüce H., Kurter A.

Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 1998, pp.33-46

Books & Book Chapters

2023

2023

2007-2008 MARMARA DENİZİ MUSİLAJ OLUŞUM DÖNEMİNDE, İSTANBUL BOĞAZI AKINTISI İLE GELEN KESİKLİ BESİN TUZU YÜKLERİNİN DEĞİŞİMİ

Altıok H., Yüksek A., Çokacar T.

in: MARMARA DENİZİ’NİN MÜSİLAJ SORUNU, Meriç Albay,Haluk Alkan, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.1-19, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde İklim Değişikliği Göstergeleri

Altıok H., Dökümcü K., Mutlu S., Öztürk Ak İ. D., Ediger D., Yüksek A.

in: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE DENİZLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Bayram Öztürk,Barış Salihoğlu, Editor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.48-62, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

The MARINA Project: Promoting Responsible Research and Innovation to Meet Marine Challenges

Ferri F., Biancone N., Bicchielli C., Caschera M. C., D’Andrea A., D’Ulizia A., et al.

in: Governance and Sustainability of Responsible Research and Innovation Processes, Cases and Experiences, Ferri F.,Dwyer N.,Grifoni P.,Altıok H.,Andersen H. T.,Laouris Y., Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.71-82, 2018

2016

2016

A Review of Water Fluxes across the Turkish Straits System

Özsoy E., ALTIOK H.

in: The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, pp.42-61, 2016 Sustainable Development

2016

2016

A Review of Hydrography of the Turkish Straits System

Özsoy E., ALTIOK H.

in: The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Özsoy, E., Çağatay, M.N., Balkıs, N., Balkıs, N., Öztürk, B., Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, pp.13-41, 2016 Sustainable Development

Supported Projects

2020 - Continues

2020 - Continues

Haliçte Yoğunluk Tabakalaşmasının Günlük Değişimi ve Batimetrinin Etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

ALTIOK H. (Executive), GÜRKAN Y., ÖZTÜRK İ. D., DURSUN F., EDİGER D., YÜKSEK A.

2020 - 2023

2020 - 2023

Dip Tarama Malzemelerinin Derin Su Ekosistemine EtkileriSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

Yüksek A. (Executive), Gürkan Y., Altıok H., Dursun F., Ediger D.

2020 - 2021

2020 - 2021

Updating of Bathing Water Profiles

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Yüksek A. (Executive), Ediger D., Altıok H., Zeki S., Öztürk İ. D., Gürkan Y.

2019 - 2021

2019 - 2021

Marmara Denizinde Sualtı Ortam Gürültüsünün Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

ALTIOK H. (Executive), TOMBUL S.