Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 İSPE Sağlık Bilimleri Derneği Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 İlaçta ArGe, Kamu Sanayi ve Üniversite İşbirliği Toplantısı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Bio international convention

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2014 İÜKAMM Tanışma toplatısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 II.Ulusal Sağlık kuruluşları çevre yönetimi sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 13th EGA Regulatory and Scientific Conference

  Katılımcı

  İngiltere

 • 2014 Avrupa jenerik ilaçlar yıllık toplantısı

  Katılımcı

  İngiltere

 • 2014 Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıbba uluslararası yaklaşım konferansı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 Turkey-Swiss Clinical Research exploratory Workshop

  Katılımcı

  İsviçre

 • 2014 GDP for Pharmaceutical raw materials workshop

  Katılımcı

  Almanya

 • 2013 Türkiye'nin İlaç Ar-Ge sinde ilerlemesi için somut adımlar

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Akılcı ilaç kullanımı ve ilaçta güncel sorunlar sempozyumu ve SUT çalıştayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 ISPE Annual Meeting

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2013 International multidisciplinary symposium on drug research and development

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 CPhI fuarı ve Biyoteknoloji fabrikaları bakanlık kontrolü

  Katılımcı

  Almanya

 • 2013 ISPE face to face meeting

  Katılımcı

  Belçika

 • 2013 FIP

  Katılımcı

  İrlanda

 • 2013 ISPE face to face meeting

  Katılımcı

  Belçika

 • 2013 multidisipliner kozmetik yaklaşımlar ve sektörel değerlendirme sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 1. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Bio international convention

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2013 Uluslararası Diabet Liderler Zirvesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 İlaç temel araştırmalarında mevcut durum ve gelecek vizyonu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 İ.Ü Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 İlaç Sektörü Gelecek Araştırması

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Yetim ilaçlar, Klinik uygulamalar regülasyonlar ve güncel yaklaşımlar

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Yeni yönetmelikler yeni proje ve yeni çözümler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 12th EGA Regulatory and Scientific Conference

  Katılımcı

  İngiltere

 • 2012 1513-Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 ISPE Annual Meeting

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2012 TEB Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu Toplantıları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Bio international convention

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2012 Redefining the c ın cGMP creating, implementing and sustaining a culture of compliance

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2012 18th Ega annual conference

  Katılımcı

  Malta

 • 2012 Biyofarmasötik ve Biyobenzerler Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Tubitak Proje Değerlendirme Paneli

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Türkiye ilaç ve tıbbi çihaz kurumu çalışma yapısı ve Türk ilaç sektörüne getireceği yenilikler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 8th world meeting on pharmaceutics, biopharmaceutics and pharmaceutical technology

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2012 Dia Annual Euromeeting

  Katılımcı

  Danimarka

 • 2011 Global İlaç pazarına yönelik uluslararsı denetimler

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 ISPE annual meeting

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2011 İlaç ve Kozmetik Sektörü Değerlendirme Toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Global harmonizasyon girişimleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 4th BBBB Bled ınternational conference on pharmaceutical sciences

  Katılımcı

  Slovenya

 • 2011 5th international congress on pharmaceutical engineering

  Katılımcı

  Avusturya

 • 2011 IKAİ

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Temel ilk yardım sertifikası eğitimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Dusseldorf İnterpack fuar

  Katılımcı

  Almanya

 • 2011 ISPE European Affiliates Council Meeting

  Katılımcı

  Almanya

 • 2011 Üniversitelerarası Kurul Eczacılık Alt Komisyonu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Dia 23rd Annual Euro Meeting

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Harmonize denetimlere uyum hazırlıkları

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Leaders of Change Summit

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2011 Middel East Regulatory Network Conference

  Katılımcı

  Ürdün

 • 2010 17th international microencapsulation symposium

  Katılımcı

  Japonya

 • 2010 İstanbul Üniversitesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 5 günlük eğitimi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Uluslarası Spor hukuk sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Etik kurul ödemelerde son durum ve ötesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 IKAİ

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Farma Forum 2010

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 TIP sağlık bilimleri eğitim konseyi toplantısı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Sağlık Konferansı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Dia 22th Annual Euromeeting

  Katılımcı

  Monako

 • 2009 ISPE Annual Meeting

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2009 Dia 21st Annual Euromeeting

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Patent ve faydalı model uygulamaları konferansı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Eşdeğer İlaçların pazara girişinde engeller

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2009 Biyoyaralanım ve Biyoeşdeğerlilik çalışmalarında çözümlenmemiş konular

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 Les Laboratoires de Servier (visitor)

  Katılımcı

  Fransa

 • 2008 ISPE Annual Meeting

  Katılımcı

  Amerika Birleşik Devletleri

 • 2008 4th international intensive course and workshop; Nanomedicine-nanoparticles for drug delivery

  Katılımcı

  Yunanistan

 • 2008 Dia 20th Annual Euromeeting

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Haziran 2013 Patent Ödülü

  İstanbul Üniversitesi

 • Aralık 2012 Muhabir Üye

  Fransız Eczacılık Akademisi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 243

h-indeksi (WOS): 9