Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Impacts of chemical enhancers on skin permeation and deposition of terbinafine

PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY, cilt.19, ss.565-570, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of Ga-68-DOTATATE and Ga-68-DOTANOC PET/CT imaging in the same patient group with neuroendocrine tumours

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.39, ss.1271-1277, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Health beliefs and functional health literacy; Interaction with the pharmaceutical services

ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, cilt.47, ss.68-71, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparative evaluation of the structure of vernix caseosa and human stratum corneum by transmission-FTIR spectroscopy

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, no.2, ss.73-83, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparation and in vitro evaluation of indomethacin loaded solid lipid microparticles

Acta Pharmaceutica Sciencia, no.51, ss.203-210, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparative study about the skin hydrating effect of vernix caseosa

Polish Journal of Cosmetology, no.10, ss.248-260, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vernix Caseosanın Insan Derisi Ile Etkileşiminin Biyofiziksel Yöntemler Kullanılarak Araştırılması

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DERMATOLOJİ DERGİSİ, no.17, ss.171-179, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparative study about the skin hydrating effect of vernix caseosa. Pol J Cosmetology

Polish Journal of Cosmetology, no.10, ss.248-260, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development and evaluation of multiple emulsion systems containing cholesterol and squalene

TURKİSH JOURNAL OF PHARMACEUTİCAL SCİENCES, no.2, ss.105-121, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enhanced Dissolution Rate of Tiaprofenic Acid Using Gelucire 44/14

SCIENTIA PHARMACEUTICA, no.70, ss.295-307, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparation of sustained-release tiaprofenic acid beads

Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul Univesity, cilt.34, ss.27-33, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigations on enteric coated tenoxicam tablets

Acta Pharmaceutica Turcica, ss.72-78, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of 25 and 50 mcg vaginally administered misoprostol for preinduction cervical ripening and labor induction.

Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine, cilt.6, ss.171-173, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of paracetamol suppositories commercially available in Turkey

Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.37, ss.130-133, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of the suppository base SF-9265 prepared in Turkey

Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.36, ss.96-101, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

P288 preparation of the enteric coated tenoxicam tablets and investigations on the in vitro dissolution profiles

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.2, ss.190-196, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identification and determination of colorants in chewing gums and jellies

Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.35, ss.33-38, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stability of aspartame in some diet products marketed in Turkey

Acta Pharmaceutica Turcica, no.2, ss.61-66, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hekimlerin Farmakovijilansa Yönelik Bilgi ve Tutumları

3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.666-667

Üniversite Öğrencilerinin Stres Algısı

2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 November 2015, ss.186

Microemulsion Formulations for the Dermal Delivery of Antifungal Drugs

2015 Annual Meeting and Exposition, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 October 2015, ss.1

Development of mucoadhesive patches for buccal administration of dimenhydrinate

7th PBP Worldmeeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Malta, Malta, 8 - 11 March 2010, ss.1

In vitro evaluation of indomethacin loaded solid lipid microparticles

17th International Symposium on Microencapsulation, Nagoya, Japonya, 29 September - 01 October 2009, ss.1

Formulation and evaluation of dimenhydrinate microspheres for nasal administration

69th FIP World Congree of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 September 2009, ss.1

Primary Packaging for Pharmaceuticals and its Importance for the Future

SHOTT Pharma Symposium, İstanbul, Türkiye, 14 March 2007, ss.1

Heparin Microparticles for Pulmonary Administration

33rd Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, Vienna, Avusturya, 22 - 26 July 2006, ss.1

Vücutta Parçalanabilen Heparin Mikrokürelerinin Nazal Yol ile Uygulanması

VI. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjiolojik Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 May 2006, ss.1

Biodegredable heparin microspheres: II. Nasal administration of heparin microspheres

5th International Conference and Workshop on Cell Culture and In-vitro models for Drug Absorption and Delivery, Saarbrücken, Almanya, 25 February - 05 March 2004, ss.1

Studies on indomethacin loaded microparticles with glyceryl behenate

3rd International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 September 2002, ss.1

Preliminary Studies on Sustained Release Suppository Formulations of Tiaprofenic Acid with Sucrose Ester

11th International Pharmaceutical Technology Symposium, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 September 2002, ss.1

Enhancement of celecoxib permeation through human skin in vitro

4th World Meeting On Pharmaceutics Biopharmaceutics Pharmaceutical Technology, İtalya, ss.1203-1204

Investigations on Mefenamic Acid Sustained-Release Tablets with Water-Insoluble Gel

The Second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 September 2000, ss.1

Effects of Gelucire?44/14 on the Dissolution of Tiaprofenic Acid from Hard Gelatin Capsules

The Second International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 September 2000, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Farmasötik Teknoloji

Dozaj Şekillerinin Ambalajlanması , G.Z., Ayla, Editör, Elma Basım Yayın, İstanbul, ss.477-484, 2004

Kontrollü Salım Sistemleri

Kontrollü Salım Sistemlerinin Veteriner Tedavide Kullanımı, ZIRH GÜRSOY A., Editör, Elma Bilgisayar Basım Ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti, İstanbul, ss.371-382, 2002

İlaca Ait Yasalar II

Avcı Ofset, İstanbul, 1995

Diğer Yayınlar