Araştırma Alanları

ASTRONOMİ VE ASTROFİZİK

Astronomi ve Astrofizik, gök cisimlerinin bilimlerine, büyüklüklerine, hareketlerine ve anayasasına odaklanan kaynakları kapsar. Konular arasında, parlaklık, büyüklük, kütle, yoğunluk, sıcaklık ve kimyasal bileşim gibi göksel cisimlerin özellikleri ile bunların kökeni ve evrimi yer almaktadır. Bu kategori gezegenlerin astrofiziksel yönlerine odaklanan gezegen bilimine ait bazı kaynakları içermektedir. Gezegen bilimine ait genel kaynaklar GEOCHEMISTRY & JEOPHYSICS kategorisine yerleştirilmiştir.