Tezler

Galaksi Dışı Novaların Hubble Uzay Teleskobunun Arşivlenmiş Verileri ile Araştırılması

Doktora - 2011

Galaksi Kümelerindeki Merkezi Parlak Galaksilerde Yıldız Oluşum Aktivitesi

Yüksek Lisans - 2018

Galaksi Morfoloji - Yoğunluk İlişkisinin Evrimi

Doktora - 2015

Yönetilen Tezler

Structural Evolution of the Central Galaxies in Galaxy Clusters

Doktora - Devam Ediyor

Galaksi Kümelerindeki Parlak Galaksilerin Özelliklerinin Ortamla İlişkisinin İncelenmesi

Doktora - Devam Ediyor

Galaksi Kümelerindeki Merkezi Parlak Galaksilerde Yıldız Oluşum Aktivitesi

Yüksek Lisans - 2018

Etkileşen Eliptik Galaksilerin Sayı Yoğunluklarının İncelenmesi

Yüksek Lisans - 2019

Galaksi Kümelerindeki Galaksi Popülasyonlarının Evriminin İncelenmesi

Yüksek Lisans - Devam Ediyor