Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Competence In Art

  Istanbul University, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü/Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Müzik Bölümü/Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Istanbul University, Communication Faculty, Radyo Tv Ve Sinema, Turkey

Dissertations

 • 2010 Competence In Art

  XVII. VE ERKEN XVIII.YÜZYIL MÜZİĞİ"NİN KEMAN TEKNİĞİ VE YORUMCULUĞUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

  Istanbul University, Devlet Konservatvarı, Müzik Bölümü/Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

 • 2003 Postgraduate

  J.S. BACH'IN SOLO SONAT VE PARTİTALARINA GENEL BAKIŞ VE SOL MİNÖR SONATIN ANALİZİ VE İCRASI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

  Istanbul University, Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü/Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English