Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÎVÂNU LÜGÂTİ’T-TÜRK ve KUTADGU BİLİG’DEKİ BEYİTLERİN İÇERİK BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

"MAHMUT OF KASHGAR" INTERNATIONAL SCIENCE, CULTURE AND EDUCATION CONGRESS. (Dîvânu Lugâti't-Türk - 950), Baku, Azerbaijan, 25 - 27 March 2022, pp.1-18

KARAHANLI TÜRKÇESİ METİNLERİNDE ZAMAN ÖLÇÜLERİ/BİRİMLERİ

IX. Milletlerarası Türkoloji Kongresi , İstanbul, Turkey, 13 - 17 September 2021, pp.1-23

KUTADGU BİLİG’DE GEÇEN BAZI DİNÎ TERİMLERİN ÇOK ANLAMLILIĞI ÜZERİNE

VIII. Uluslararası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 October 2019, vol.1, pp.332-340

Marco Polo Ve İbn Battûta’nın Çin İzlenimleri

ULUSLARARASI İPEK YOLU SEMPOZYUMU Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi, İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2018, vol.1, pp.263-279

Fuad Köprülü’nün Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı Hakkındaki Görüşleri ve Ardından Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış

Uluslararası Mehmed Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşerî Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, vol.1, no.1, pp.545-564

Eski Anadolu Türkçesindeki Bazı Dini Terimler Üzerine

Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2010, pp.563-579

Books & Book Chapters

KUTADGU BİLİG’DE YER ALAN SON ÇEKİM EDATLARININ ANLAMSAL GÖRÜNÜMLERİ

in: TÜRK DİLİNE ARTZAMANLI VE EŞZAMANLI BAKIŞLAR, Erkan Hirik,Neslihan Çelik,Seçil Hirik, Editor, Paradigma Yayınları, Çanakkale, pp.25-58, 2022

Eski Türkistan Halk Edebiyatı

in: Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası - Seçme Makaleler, Mehmet Samsakçı,Sevim Güldürmez, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.21-45, 2022

Bilge Tonyukuk’un Türgis Seferi’ni Anlatımı ve “Tardus Sadra” Ibaresi Üzerine

in: TONYUKUK KİTABI, KÜRŞAT YILDIRIM, Editor, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayınları, İstanbul, pp.177-186, 2020

Karahanlı Türkçesi Dil Yadigarlarının Türk Dili Tasniflerindeki Yeri Üzerine

in: Doğumunun 120. Yılında Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu Hatıra Kitabı., Turan F., Tabaklar Ö., Editor, Şenyıldız Matbaacılık, İstanbul, pp.563-578, 2019

AVRATLAR AHVALİN BİLDİRİR HADİSLER

Çantay Yayınevi, İstanbul, 2014

Episodes in the Encyclopedia

FÂL-NÂME / FÂL-NÂME-İ HÂRÛN REŞÎD (?)

T.C. Kültür Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp.00, 2022

Risaletü'l-İslâm

T.C. Kültür Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi (Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi), pp.1, 2022

Karışık Dilli Kuran Tercümesi (Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 3966)

T.C. Kültür Bakanlığı - Ahmet Yesevi Üniversitesi (Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü Projesi), pp.0, 2022

Other Publications