Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Salih Zeki'nin Bilim Tarihçiliği ve Kamus-ı Riyaziyat Adlı Eseri Üzerine Bazı Değerlendirmeler

II. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.29

15-16. Yüzyıl Türkçe Matematik Eserlerinde Geçen Manzum Bir Matematik Problemi

Osmanlı Bilimi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 4 - 05 December 2019, pp.35

Mehmed Said Efendi'nin Misâha Risalesi

I. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 June 2019, pp.32

Kâtip Çelebi'nin Hendese Bilen Kadısına Müşahhas Bir Örnek: Ebû Sehl Nu'mân Efendi

Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2017, pp.25

Kirkor Kömürcan and his treatise on a method for multiplication: Çep-rast Kaidesi (Crosswise Method)

25th International Congress of History of Science and Technology, Rio De Janeiro, Brazil, 23 - 29 July 2017, pp.478

Rehber-i Fünun Dergisi (1882-1883) Üzerine Bir İnceleme

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.257

Treatises on the Description and Use of the Sector (Pergâr-ı Nisbe) in Manuscript Collections of Turkey

35th Scientific Instrument Symposium, İstanbul, Turkey, 26 - 30 September 2016, pp.31

About Ottomans' use of the cross-staff and the back-staff in navigation: How far the transmitted knowledge was implemented?

Global Traffic: Production and Circulation of Knowledge and Ideas across the Borders, Madrid, Spain, 23 - 24 June 2016

Books & Book Chapters

Mehmed Said Efendi

in: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüler 5 - Matematik, Mehmet Azimli,Ayşe Kökcü, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.185-187, 2021

Şekerzâde Feyzullah Sermed

in: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 5 - Matematik, Mehmet Azimli,Ayşe Kökcü, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.188-190, 2021

İbn Hamza el-Mağribi

in: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 5 - Matematik, Mehmet Azimli,Ayşe Kökcü, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.176-179, 2021

Hacı Atmaca el-Kâtib

in: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 5 - Matematik, Mehmet Azimli,Ayşe Kökcü, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.163-165, 2021

Measuring Altitudes with an Alla Franca Instrument: The Ottoman Engineer Feyzi's Treatise on the Portable Sextant

in: Scientific Instruments Between East and West, Neil Brown,Silke Ackermann,Feza Günergun, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.55-79, 2019

Treatises on Pergar-ı Nisbe (the Sector) in Manuscript Collections in Turkey

in: Scientific Instruments Between East and West, Neil Brown,Silke Ackermann,Feza Günergun, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.39-54, 2019

Kâtip Çelebi'nin Hendese Bilen Kadı'sına Müşahhas Bir Örnek: Ebû Sehl Nu'mân Efendi

in: Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler XVIII. Yüzyıl, Furat A. H., Kalkan Yorulmaz N., Arı O. S., Editor, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.157-177, 2018

Other Publications

Metrics

Publication

23

Project

2