Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Geçmişten Günümüze Kazakistan’da Tarım Faaliyetleri

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.2018/2, no.15, ss.233-255, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

International Congress Tourism: Overview in the World and Turkey

NWSA –e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, no.3, ss.124-144, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

World Production Oil Rose and Rose Oil

NWSA –e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, no.2, ss.93-110, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hazar Denizi Bölgesi Petrol ve Doğal Gaz Kaynakları

Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.213-236, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Ayancık’ta Şehirsel Gelişmenin Yarattığı Mekansal Değişimler

Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.125-150, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Orta Büyüklükteki Şehirler ve Taşıdıkları Önem

Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.83-101, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Tıbbi Coğrafya: Kapsamı ve Amacı

Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.303-319, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çin’de Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

FUTOURISM 2017, Mersin, Türkiye, 28 - 30 September 2017, cilt.1, no.1, ss.255-261

Antalya'da Mağara Turizmi

FUTUORISM 2017, The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Türkiye, 28 - 30 September 2017, ss.242-250

An Example to Urban Tourism Areas From İstanbul: Ortaköy-Kuruçeşme Line

Turk- Kazakh International Tourism Conference 2006 - New Perspectives and Values in World Tourism & Tourism Management in the Future, Türkiye, 1 - 04 January 2006, ss.894-901

Türkiye’de Kıyı Turizminin Önemi ve Bir Kıyı Kasabasının Gelişme Süreci: Ayvalık”,

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyası’nda Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama, Kırgızistan, 1 - 04 January 2005, ss.1269-1280

Modern Shopping Malls in İstanbul: A New Shopping mode for Modernizing Turkey

The 29th International Geographical Congress, Güney Kore, 1 - 04 January 2000, ss.563-564

Kitap & Kitap Bölümleri

Development in Social Sciences

Child Labour in Turkey: Primary Characteristics, Recep Efe, Editör, St.Kliment Ohridski University Press, Sofya, ss.1, 2017

Current Topics in Social Science

China's Population: The Course of Development and Changing Politics, Yaldır H., Efe R., Zuzanskaya-Zysko E., Arslan M., Editör, St.Kliment Ohridski University Catbird Press, Sofia, ss.715-720, 2016

Dünya Bölgeleri: Doğu Asya

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (E-Kitap), İstanbul, 2015

Dünya Bölgeleri: Orta Doğu

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (E-Kitap), İstanbul, 2015

...........

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2011

İnsan ve Mekân –Prof.Dr.Erol Tümertekin’e 80.yıl Armağanı

Çocukların Coğrafyası: Genel Bir Bakış, Nazmiye Özgüç, Ayşe Nur Timor, Editör, Çantay Kitabevi, İstanbul, ss.79-99, 2006

Japonya

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2004