Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şevket Rado'nun Türk Dergicilik Sektörüne Katkıları

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Dergisi, no.14, pp.192-206, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The multidimensionality of communication

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, pp.73-82, 2008 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Les Revues Feminines en France et en Tutquie

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.28, pp.73-86, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

TÜRKİYE DE DERGİCİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.29, pp.63-78, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Fransa’da ve Türkiye’de Kadın Hareketleri

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.27, pp.63-84, 2006 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Gösterge Bilimden Edimbilime

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.26, pp.37-50, 2006 (National Refreed University Journal)

“Parçalanmış Bir Kamusal Alanı Her Zaman Kamusal Alan Olarak Nitelendirmek Doğru mudur?”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.43-48, 2006 (National Refreed University Journal)

“Futbol Fanatizmi ve Yazılı Basın”

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.24, pp.25-34, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

McLuhan and Technological Determinism

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.23, pp.25-31, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Philosopher of Communication: Armand Mattelart

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.21, pp.27-33, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The difference between newspapers and magazines

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.22, pp.25-28, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bir Fransız Siyasi Mizah Gazetesi: Le Canard Enchainé

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.20, pp.13-16, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Anadolu Ajansı’nın Türk Basın Tarihindeki Yeri ve Önemi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.19, pp.83-92, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Basından Medyaya Geçiş

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.18, pp.49-56, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Günümüz Türkiye’sinde Kadın Gazeteciler

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.17, pp.45-55, 2003 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İlk Gazeteci Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.16, pp.65-72, 2003 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Basın Özgürlüğü

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.15, pp.65-78, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Medya ve Haber

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.14, pp.77-90, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türk Yazılı Basınında Tekelleşme Olgusu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.35-48, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

L’Internet et Les Médias

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.12, pp.91-100, 2002 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Fransa’da Dergicilik Olgusu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.11, pp.47-54, 2001 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Türk Dergiciliğinin Sorunları

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.10, pp.65-70, 2000 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Kadın Dergilerinde Kadın İmgesinin Kullanımı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.9, pp.75-80, 2000 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Cumhuriyet: un exemple de journal turc d’opinion

Les Cahiers du Journalisme (Lille Gazetecilik Okulu Dergisi), vol.6, pp.96-101, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Gazetesi’nin Türk Basınındaki Yeri

American Journal Of Ophthalmology, no.8, pp.79-86, 1998 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Bir Göstergeler Dizgesi Olarak Dil

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.7, pp.223-232, 1998 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Basında Etik

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.4, pp.15-34, 1997 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Le Monde Gazetesi ve Cezayir Olayı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.3, pp.29-36, 1996 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Medyada Oyun İzlemek

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.4, pp.339-349

Çocuk ve Suç

,III. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı ve III. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali, İstanbul, Turkey, 4 - 06 November 2006, pp.1

Çocuk İçin Dergilerin Önemi

II. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı ve II. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali, İstanbul, Turkey, 4 - 06 April 2005, pp.713-726

İletişim Teknolojilerinin Medya Üzerine Etkileri

II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2004, pp.437-448 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Sosyal Medyadaki Kullanıcı Paylaşımlarının Tanınırlık Üzerine Etkisi: Uber Örneği

in: İletişim Çalışmaları, Aytekin İşman,Aydın Ziya Özgür,Mustafa Öztunç, Editor, Sakarya üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.172-190, 2020

Sosyal Medya İle Değişen Kamusal Alan Yapısı: Kanaat Oluşumunda Twitter’ın Etkisi

in: İletişim Çalışmaları, Aytekin İşman,Aydın Ziya Özgür,Mustafa Öztunç, Editor, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, pp.152-171, 2020

Dijital Dergicilik ve Medya Okuryazarlığı

in: İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II Dijital Çağda Medya, Nilüfer Pembecioğlu,Nilüfer Sezer,Uğur Gündüz,Nebahat Akgün Çomak, Editor, Eğitim Yayınları, İstanbul, pp.1111, 2020 Creative Commons License

Yeni Medya Ortamında Dergicilik

in: Dijitalleşme ve Dergicilik, Gönenç Yapar A.-İris M., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.3-14, 2019

Türkiye'de Dergicilik Olgusu ve Dergiciliğin Tarihsel Gelişimine Kısa Bir Bakış

in: Medya Okuryazarlığı, Bostancı M., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.201-223, 2019

Dil Temelinde Felsefe ve Medya

Der Yayınları, İstanbul, 2017

Yazınsal İçerikli Dergilerimize Kısa Bir Bakış

in: İletişim Çalışmaları, Özgür Z.,İşman A., Editor, Burak Sistem Ofset Basım Yayım, Sakarya, pp.14-43, 2017

Dergicilik Üzerine

Koyu Kitap, İstanbul, 2013

Fransa’da Yerel Basın

in: Türkiye’de Yerel Basın, Prof. Dr. Suat Gezgin, Editor, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.495-504, 2007

Türkiye ve Fransa’da Dergicilik ve Kadın Dergileri

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2006

Türkiye ve Fransa’da Dergicilik Olgusu ve Kadın Dergilerinin Karşılaştırılması

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2000

Radyo Teknikleri

İ.Ü.İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1998