Prof. Aydın TOPALOĞLU


Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Department of Philosophy of Religion


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, History of Philosopy, Theology, Islamic Philosopy, Philosophy of Religion and Logic

Metrics

Publication

59

Thesis Advisory

1

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1989 - 1997

1989 - 1997

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

1987 - 1989

1987 - 1989

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

1997

1997

Doctorate

Çağdaş İngiliz Felsefesinde Ateizm Problemi

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

1989

1989

Postgraduate

Fârâbi Ve Thomas Aquinas’a göre Tanrının Varlığı Ve Sıfatları

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philosophy

History of Philosopy

Theology

Islamic Philosopy

Philosophy of Religion and Logic

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

2020 - Continues

2020 - Continues

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Theology, Phlilosophy Abd Religious Studies

2020 - Continues

2020 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İlahiyat Fakültesi Bölümü

2017 - Continues

2017 - Continues

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Din Felsefesi

Courses

Doctorate

Doctorate

ÇAĞDAŞ FELSEFEDE DİNİ DÜŞÜNCE: TEİZM

Undergraduate

Undergraduate

Dil Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Felsefenin Temel Problemleri

Undergraduate

Undergraduate

Din felsefesi

Undergraduate

Undergraduate

Felsefe

Undergraduate

Undergraduate

History of Philosophy

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Philosophy

Advising Theses

2020

2020

Doctorate

Anthony Kenny de Din Felsefesi ve Agnostisizm

Topaloğlu A. (Advisor)

F.Yıldız(Student)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

İslam Uygarlığının Ortaya Çıkışı Üzerine

Topaloğlu A.

Teori , vol.38, no.377, pp.21-24, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Philosophical Considerations on Evil Problem

Topaloğlu A.

Feyz Dergisi , no.349, pp.14-21, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

İnanç Sapmaları Ve Deizm

Topaloğlu A.

Fezy Dergisi , no.316, pp.15-21, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

The problem of Universals Nominalism and Religion

Topaloğlu A.

Felsefe Tartışmaları , no.34, pp.53-66, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Suhreverdi on Mystical experience

TOPALOĞLU A.

International Conference on Shaikh al-Ishraq and the Modern World, Zencan, Iran, 13 May 2023

2023

2023

Erigena and Ibn Arabi on Mystical Experience

TOPALOĞLU A.

The 11th International Conference of Contemporary Philosophy of Religion, Sari, Iran, 09 May 2023

2022

2022

Din Üzerine İlk Soruşturmalar: Euthyphro İkilemi

TOPALOĞLU A.

Klaros Felsefe Sanat ve Kehanet Festivali, İzmir, Turkey, 16 June 2022

2021

2021

Günümüz Dünyasında Tanrı'yı, Dini, İslam'ı Konuşmak (Ahmet Arslan'ın Bir Ömür Düşünmek Adlı Kitabı Üzerine)

Topaloğlu A.

Ahmet Arslan'ın Bir Ömür Düşünmek Adlı Kitabı Üzerine, İstanbul, Turkey, 11 December 2021

2021

2021

Müzakere (Kötülüğün İlahi Adalet ve Rahmetle İlişkisi: Dolaylılık, Değerlilik ve Ölümsüzlük, Cafer S. Yaran)

Topaloğlu A.

Kötülük Problemi İstişare Toplantısı - Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2021

2021

2021

Ateizm Problemi ve Günümüzdeki Durumu

Topaloğlu A.

NİÇİN ALLAH’A İNANIYORUM, Ankara, Turkey, 29 November 2021

2021

2021

On the Nature and Emergence of Islamic Civilization: Some Philosophical Implications

Topaloğlu A.

Humanities and Islamic Hikmah (wisdom) , Tehran, Iran, 09 November 2021 Sustainable Development

2021

2021

İslam Felsefesi Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu . (Oturum Başkanlığı )

Topaloğlu A.

İslam Felsefesi Lisansüstü Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 October 2021

2021

2021

İslam Uygarlığına Bilimsel ve Tarihsel Bakış

Topaloğlu A.

İslam Uygarlığına Bilimsel ve Tarihsel Bakış, İstanbul, Turkey, 04 July 2021

2021

2021

FELSEFİ VE TEOLOJİK AÇIDAN KUANTUM FİZİĞİ ( Moderatür-Müzakere)

Topaloğlu A.

GÜNCEL KELAM: DİN-FELSEFE-BİLİM ÜZERİNE KONUŞMALAR, İstanbul, Turkey, 4 June - 04 July 2021

2020

2020

Romanlarda Kötülük Problemi

Topaloğlu A.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Üsküdar Öğretmen Mesleki Gelişim Mayıs Seminerleri, 13 May 2020

2021

2021

Deizmin Mahiyeti, İddiaları ve Tarihçesi

Topaloğlu A.

Deizmin Mahiyeti, İddiaları ve Tarihçesi , Gaziantep, Turkey, 10 April 2021

2021

2021

Felsefe, Bilim ve Ahlaki Düşüncenin Gelişim Süreci Üzerine

Topaloğlu A.

İlahiyat Buluşmaları 3, Malatya, Turkey, 25 March 2021

2021

2021

Teist ve Ateist Perspektifin Arkaplanı Üzerine

Topaloğlu A.

GÜNCEL KELAM: DİN-FELSEFE-BİLİM ÜZERİNE KONUŞMALAR, İstanbul, Turkey, 13 August 2021

2021

2021

İslam Uygarlığına Tarihsel Bakış

Topaloğlu A.

İslam Uygarlığına Tarihsel Bakış Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 March 2021

2021

2021

Düşünce Tarihinde İnanç

Topaloğlu A.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Üsküdar Öğretmen Destek Eğitim Programı, İstanbul, Turkey, 23 February 2021

2021

2021

İslam Uygarlığı ve Aydınlanma

Topaloğlu A.

İslam Uygarlığı ve Aydınlanma , İstanbul, Turkey, 07 January 2021

2020

2020

İSLAM UYGARLIĞI, BİLİM VE FELSEFE

Topaloğlu A.

İSLAM UYGARLIĞI, BİLİM VE FELSEFE, İstanbul, Turkey, 27 November 2020

2020

2020

İyilik ve Kötülük Kavramları

Topaloğlu A.

İyilik ve Kötülük Kavramları: Gençlerle Dinden Konuşalım, İstanbul, Turkey, 02 April 2020

2020

2020

Bir Yazar Bir Kitap: "Ateizm Çıkmazı" Üzerine

Topaloğlu A.

Bir Yazar Bir Kitap, Ankara, Turkey, 24 February 2020

2019

2019

Felsefede Kötülük Kavramı

Topaloğlu A.

Edebiyatın Felsefe Bağlamında İncelenişi, İstanbul, Turkey, 05 November 2019

2019

2019

Mehmet S. Aydın ve ”Tanrı Hakkında Konuşmak: Felsefi Bir Tahlil” Başlıklı Makalesi Üzerine Düşünceler

TOPALOĞLU A.

Türkiye’xxde Din Felsefesi. Mehmet S Aydın, Ankara, Turkey, 06 June 2019, pp.75-83

2019

2019

Düşünce ve İnanç İlişkisi

Topaloğlu A.

Kırklareli Üniversitesi Felsefe Bölüm Seminerleri, Kırklareli, Turkey, 18 April 2019

2019

2019

Deizm ve Ateizm Kıskacında İslam

TOPALOĞLU A.

İstanbul Öğretmen akademileri: Türk İslam Düşüncesi ve Bilim Enstitüsü Etkinliği, İstanbul, Turkey, 02 January 2019

2018

2018

Periphyseon’da Tanrı, İnsan ve Hiçlik Kavramları: Erigena Metafiziğinde Öz Sorunu

TOPALOĞLU A.

Uluslararası Felsefe Kongresi İstanbul, İstanbul, Turkey, 04 May 2018, vol.3, pp.113-126

2018

2018

Bilim ve İnancın Doğası

TOPALOĞLU A.

Uluslararası Felsefe Kongresi Muş, Muş, Turkey, 17 April 2018

Books & Book Chapters

2022

2022

Tanrı'nın Varlığının Kanıtlanması

Topaloğlu A.

in: Klasik ve Çağdaş Konularla Din Felsefesi -I-, Abdüllatif Tüzer - Fatma Yüce, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.93-120, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Muhammed Arüçi

Topaloğlu A.

in: XIX. Yüzyıldan Günümüze İslam Düşünürleri (Cilt 1), Kemal Sözen Sabri Yılmaz,Ali Kürşat Yılmaz, Editor, DA Yayıncılık, İstanbul, pp.649-656, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Avrasya'da Din: İslam Uygarlığı ve Etkileri

Topaloğlu A.

in: Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya, Arzu Al - Hayri Kaya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.171-181, 2022

2022

2022

ATEİST TANRI

Topaloğlu A.

in: BİR DÜNYA TANRI, Mustafa Tekin, Editor, Ragbet Yayınları, İstanbul, pp.577-599, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Günümüzde Ateist ve Deist Düşüncenin Doğası ve Felsefi Kökenleri Üzerine

TOPALOĞLU A.

in: 21. Yüzyılda Gençliğin İnanç Eğilimleri, İsmail Şimşek, Editor, Mak Grup, Medya, İlahiyat Yayın, İstanbul, pp.12-13, 2022

2022

2022

Avrasya'da Din: İslam Uygarlığı ve Etkileri

TOPALOĞLU A.

in: Uluslararası Politik Ekonomide Avrasya, Arzu Al - Hayri Kaya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.171-181, 2022

2022

2022

Tanrı'nın Varlığının Kanıtlanması

TOPALOĞLU A.

in: Klasik ve Çağdaş Konularla Din Felsefesi -I-,, Abdüllatif Tüzer - Fatma Yüce, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.93-120, 2022

2020

2020

The God of Philosophers

Topaloğlu A.

İz yayıncılık, İstanbul, 2020 Creative Commons License

2019

2019

Ateizm Çıkmazı

Topaloğlu A.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

İnsan Zihninin Tanrı’ya Gidişi

Topaloğlu A.

in: İnsanın Anlam Arayışı, Fatih Kurt, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.38-48, 2019

2019

2019

Conceptual critics of God's belief

Topaloğlu A.

in: Atheism Critics in Islamic Thought, Cemalettin ERDEMCİ-Fadıl AYGAN-Seyithan CAN-Mustafa SANCAR, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.9-20, 2019

2019

2019

Reflections on Mehmet S. Aydın and his article entitled "Talking About God: A Philosophical Analysis"

Topaloğlu A.

in: Philosophy of Religion in Turkey: In honer of Prof. Mehmet S. Aydın, Rahim Acar Nesrin Bağcı Erciyes, Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.75-83, 2019

2018

2018

The Problem of Evil

Topaloğlu A.

in: Philosophy of Religion, Latif Tokat, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.230-249, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Death and Immortality

Topaloğlu A.

in: Philosophy of Religion, Latif Tokat, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.271-293, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Reason and Belief

Topaloğlu A.

in: Philosophy of Religion, Latif Tokat, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.39-61, 2018 Creative Commons License

2018

2018

Atheism

Topaloğlu A.

in: Philosophy of Religion, Latif Tokat, Editor, Fecr Yayınevi, Ankara, pp.139-166, 2018

2014

2014

John Scotus Erigena Metafiziği

Topaloğlu A.

Akis Kitab, İstanbul, 2014

1997

1997

İslâm Ve Modernleşme

Topaloğlu A.

Tdv, İstanbul, 1997

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Husn Kubuh

Topaloğlu A.

TÜBITAK Yayınları, pp.180-183, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Ateizm

Topaloğlu A.

TÜBITAK Yayınları, pp.90-91, 2022 Creative Commons License

2020

2020

Deizm

Topaloğlu A.

Türkiye diyanet Vakfı Yayınları, pp.187-191, 2020

2020

2020

Agnostisizm

Topaloğlu A.

Türkiye diyanet Vakfı Yayınları, pp.129-131, 2020

2020

2020

Atheism

Topaloğlu A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.348-355, 2020

2020

2020

Materyalizm

Topaloğlu A.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.370-375, 2020

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2014 - Continues

2014 - Continues

Türk Felsefe Derneği

Member

2011 - Continues

2011 - Continues

Din Felsefesi Derneği

Member

Scientific Refereeing

July 2020

July 2020

TUBITAK Project

4006 - TÜBİTAK Science Fair Support Program, Istanbul University, Turkey

Artistic Activity

June 2023

June 2023

Müzik Geleneğimizde Değişimin Bestecileri - VI

Topaloğlu A.

May 2023

May 2023

Müzik Geleneğimizde Değişimin Bestecileri - V

Topaloğlu A.

April 2023

April 2023

Müzik Geleneğimizde Değişimin Bestecileri - IV

Topaloğlu A.

January 2023

January 2023

Müzik Geleneğimizde Değişimin Bestecileri - III

Topaloğlu A.

December 2022

December 2022

Müzik Geleneğimizde Değişimin Bestecileri - II

Topaloğlu A.

November 2022

November 2022

Müzik Geleneğimizde Değişimin Bestecileri - I

Topaloğlu A.

June 2022

June 2022

"Münir Nureddin Selçuk Besteleri" konseri

Topaloğlu A.

May 2022

May 2022

Moda & Suadiye Gönüllüleri “Bahar Konseri”

Topaloğlu A.

May 2022

May 2022

"Ferahnâk Faslı" konser

Topaloğlu A.

May 2022

May 2022

İSTANBUL MUSIKÎ VE KÜLTÜR DERNEĞİ" "BAHAR KONSERİ

Topaloğlu A.

December 2021

December 2021

Kürdilihicazkar Faslı Konseri

Topaloğlu A.

March 2020

March 2020

Yaşar Özel Koro Konseri. Aydın Topaloğlu: BİLMEM Kİ SAFA NEŞE BU ÖMRÜN NERESİNDE

Topaloğlu A.

March 2020

March 2020

"Mahur-Zavil" makamında eserlerden oluşan konser​,

Topaloğlu A.

February 2020

February 2020

Kadıköy Suadiye Gönüllüleri Koro Konseri. Aydın Topaloğlu. Yine Bir Gül Nihal Aldı Bu Gönlümü

Topaloğlu A.

February 2020

February 2020

"Saba" makamında eserlerden oluşan konser

Topaloğlu A.

February 2020

February 2020

İstanbul Musiki ve Kültür Derneği Koro Konseri

Topaloğlu A.

January 2020

January 2020

İÜ Mavi Salon "Nihavent" eserlerden oluşan konser

Topaloğlu A.

October 2019

October 2019

Nevzat Atlığ'a Saygı Günü Etkinliği,

Topaloğlu A.Congress and Symposium Activities

29 March 2022 - 29 March 2022

29 March 2022 - 29 March 2022

Niçin Allah'a İnanıyorum Belgeseli Çalıştayı

Invited Speaker

Ankara-Turkey

26 March 2022 - 26 March 2022

26 March 2022 - 26 March 2022

Modern Dönemde Akıl-İnanç İlişkisi: Deizm Tartışmaları

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

29 November 2021 - 29 November 2021

29 November 2021 - 29 November 2021

Kötülük Sorununun Kökenleri ve Teodiseler

Invited Speaker

Ankara-Turkey

Invited Talks

May 2020

May 2020

Romanlarda Kötülük Problemi

Conference

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Turkey

March 2020

March 2020

İnancın Doğası ve Ateizm Üzerine

Conference

İbn Haldun Üniversitesi-Turkey

November 2019

November 2019

İstanbul Öğretmen Akademileri: Felsefede Kötülük Kavramı

Seminar

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Turkey

November 2019

November 2019

Felsefe ve Dinde Deizm Ateizm Tartışmaları

Conference

Mardin Artuklu Üniversitesi-Turkey

May 2019

May 2019

Güncel İnanç Sorunları ve Çözüm Önerileri

Conference

Sinop Üniversitesi-Turkey

April 2019

April 2019

Düşünce ve İnanç İlişkisi

Conference

Kırklareli Üniversitesi-Turkey

March 2019

March 2019

Deizm

Conference

https://www.okulhaberleri.net/istanbul-pendik-sehit-adil-buyukcengiz-anadolu-imam-hatip-lisesi-Turkey

January 2019

January 2019

Güncel Meseleler Işığında Deizm ve Ateizm

Conference

İnönü Üniversitesi-Turkey

April 2018

April 2018

Deizm

Conference

Bakırköy İlçe Müftülüğü-Turkey

Jury Memberships

May-2020

May 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - İstanbul Üniversitesi

October-2019

October 2019

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

March-2019

March 2019

Associate Professor Exam

Doçentlik - YÖK

October-2017

October 2017

Associate Professor Exam

Doçentlik - İstanbul Üniversitesi

Visual Activities

2021 - 2021

2021 - 2021

Islamic civilisation and Enlightenment

Journal Publishing

Topaloğlu A.

2020 - 2020

2020 - 2020

İSLAM UYGARLIĞI, BİLİM VE FELSEFE

Journal Publishing

Topaloğlu A.

2020 - 2020

2020 - 2020

Reason, Belief and Atheism

TV Show

Topaloğlu A.

2020 - 2020

2020 - 2020

Evil Problem: Goodness and badness Concepts

TV / Radio Training Program in Corporate Studios

Topaloğlu A.

2020 - 2020

2020 - 2020

Bir Yazar Bir Kitap

TV Show

Topaloğlu A.