Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1987 - 1995 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1985 - 1987 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1981 - 1985 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tabi Olduğu Hukuku Rejim

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabiilim Dalı

 • 1987 Yüksek Lisans

  Kamu Hizmeti ve Görülüş Usulleri

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı