Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kamu Hizmeti Kavramı

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol.9, pp.147-160, 1988 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireysel Başvuru Kararlarının Türk İdari Yargı Sistemine Etkisi

Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıldönümünde "Bireysel Başvurunun 5. Yılının Değerlendirilmesi Sempozyumu", Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2018, pp.105-120

Güncellenmesi Gereken Bir Misyon: Danıştay’ın İdari Görevleri

150. Yıl Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.61-76

Ülkemizdeki Kanuni Düzenlemeleri Sonrasında İstinaf Kanunyolu Hakkında Yeniden ve Farklı Düşünmek

Danıştay ve İdari Yargı Günü 148. Yıl Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 May 2016, pp.19-28

Danıştay'ın Yargılama Dışındaki İşlevlerinin Gerekliliği Sorunu

Danıştay ve İdari Yargı Günü 146. Yıl Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 May 2014, pp.49-62

Anayasa'da İdare Hukukuna İlişkin İlkeler

Anayasa Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 04 February 2012, pp.397-403

İdari Yargıda Dava Açma Süreleri ile İlgili Sorunlar

İdari Yargı Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar, Konya, Turkey, 06 July 2011, pp.15-28

Çalıştayın Amacı ve Konunun Genel Takdimi

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 15 January 2011, pp.23-27

Yerel Yönetim Mevzuatının Sosyal Hizmetlerin Yerelleştirilmesi Bakımından Değerlendirilmesi

Sosyal Hizmetlerin Yerel Yönetimlere Devrine İlişkin Yasa Tasarısı ve Bilimsel Eleştiriler, İstanbul, Turkey, 08 May 2006, pp.22-31

Tıp Hukuku Açısından Hasta ve Hekim Hakları

21. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2006, pp.16-19

İdare ve Ceza Hukuku Açısından Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı, İstanbul, Turkey, 05 May 2004, pp.100-109 Sustainable Development

Gazhane Projesinin Hukuki Çerçevesine İlişkin İhtimaller Hakkında İlk Düşünceler

Hasanpaşa Gazhanesi Kültür ve Sanat Merkezi Alternatif Stratejik Yönetim Merkezi Alternatif Stratejik Yönetim Projesi, İstanbul, Turkey, 06 March 2002, pp.33-43

Yerel Yönetim (Türk Kamu Personel Rejiminde Yeni Yaklaşımlar)

Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 February 2003, pp.93-102

Türk İdare Hukukunda Gerçekleşen Köklü Değişimler

Danıştay ve İdari Yargı Günü 134. Yıl, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2002, pp.113-137

Refléxions sur le Changement du Rôle de la Juridiction Constitutionelle Face à la Construction du Droit Constitutionnel Européen

The Constitutional Revision in Today's Europe (La Revision Constitutionnelle Dans L'Europe d'Aujourd'hui), Atina, Greece, 7 - 09 December 2001, pp.567-577

Kamu Hizmeti Kavramının Dönüştürücü Etkisi Bakımından Tahkim Geleceği

Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden Yeni Anayasa Değişikliği Sonrasında Tahkim ve Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri, Ankara, Turkey, 22 January 2000, pp.140-154

Fransa’da İdari Yargının Etkinliği Sağlama Arayışları

İdari Yargının Yeniden Yapılandırılması ve Karşılaştırmalı İdari Yargılama Usulü, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2001, pp.23-39

İdare Hukuku Açısından Depremin Hukuksal Sonuçları Toplantısı

Deprem ve Hukuk, İstanbul, Turkey, 20 December 1999, pp.190-196 Sustainable Development

Çocuklara Yönelik İdari Faaliyetlere Hâkim Olması Gereken İlkeler

1. İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 29 June 2000, pp.429-436

Şehirciliğin Çocuk Merkezli Hukuki Boyutu Hakkında Düşünceler”

1. İstanbul Çocuk Kurultayı, İstanbul, Turkey, 28 - 29 June 2000, pp.195-196

Conseil d’Etat’nın Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı

2000 Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2000, pp.23-33

L’évolution des services publics en Turquie

Léon Duguit et le service public aujourd’hui, İstanbul, Turkey, 7 - 08 May 1998, pp.213-224

Books & Book Chapters

'İdare İlimleri' ve Ali Fuad Başgil

in: Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen,Saadet Yüksel, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.81-96, 2019

Des motifs courts voire absents de décisions longues observations sur les motifs des décisions du Danıştay (Conseil d’Etat Turc)

in: Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau, Olivier Dubos, Editor, Mare & Martin, Paris, pp.335-349, 2018

İdareler Arası Mal Devri – 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler

in: Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, Nami Barlas,Abuzer Kendigelen,Suat Sarı, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.353-364, 2000

Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Hukuk Bilimi

in: Türkiye Cumhuriyetinin 75. Yılında Bilim: Bilanço 1923–1998 Ulusal Toplantısı I. Kitap, TÜBA, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.289-326, 1999

Kamu Malları

in: Günışığında Yönetim, İl Han ÖZAY, Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.655-721, 1996

Other Publications