Assoc. Prof. Aynur ERDOĞAN COŞKUN


Faculty of Literature, Department of Sociology

Department of Sociometry


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Sociometry


Names in Publications: Erdogan Aynur, Erdogan A., Aynur ERDOĞAN

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Project

8

Thesis Advisory

13

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Sociology, Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Sociology, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of History, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate Double Major

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department of Sociology, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

THE STUDY ABROAD AND THE TURKISH MODERNIZATION

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2009

2009

Postgraduate

The sociological assessment of the case for the sending students abroad in Turkey Sustainable Development

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

Sociometry

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Sociology

2018 - 2022

2018 - 2022

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Sociology

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Department of Sociology

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Din Sosyolojisi

Doctorate

Doctorate

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişimi

Postgraduate

Postgraduate

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinde Dİn ve Toplum İlişkisini Anlamak

Postgraduate

Postgraduate

NGOs and New Social Movements

Undergraduate

Undergraduate

Sociology of religion

Postgraduate

Postgraduate

Contemporary Ideologies and New Social Movements

Undergraduate

Undergraduate

SEMINAR ON CURRENT TRENDS IN SOCIOLOGY

Undergraduate

Undergraduate

SEMINAR ON MAIN SOCIOLOGICAL WORKS

Undergraduate

Undergraduate

Social movements

Undergraduate

Undergraduate

Sociology of education

Undergraduate

Undergraduate

Social change

Undergraduate

Undergraduate

Sociology of Turkish Society

Undergraduate

Undergraduate

Social movements

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Üniversite-Kent Etkileşiminin Sosyolojik Analizi

Erdoğan Coşkun A. (Advisor)

B.Tuğal(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Amiran Kurtkan Bilgiseven’in Din Sosyolojisi Yaklaşımı

Erdoğan Coşkun A. (Advisor)

M.Ünüvar(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Yazarlık İnşasında Sosyal Sermayenin Rolü

ERDOĞAN COŞKUN A.

D.Şahin(Student)

Advising Graduates (Non-Thesis)

2019

2019

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Kariyerli Emeklilerin Durum Analizi

Erdoğan Coşkun A.

A.Dilrüba(Student)

2019

2019

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

ÇOCUK EVLERİNDE ÇALIŞAN BAKIM PERSONELLERİNİN EĞİTİM YETERLİLİĞİ

Erdoğan Coşkun A.

Ü.Uysal(Student)

2019

2019

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Suriyeli Öğrencileri Eğitime Teşvik Uygulamaları

Erdoğan Coşkun A.

D.Uslu(Student)

2019

2019

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ'NİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Erdoğan Coşkun A.

S.Özavcı(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Türk Halk Müziği Derneklerinde Gönüllülerin Eğitim Durumunun İncelenmesi: İstanbul İli Örneği

Erdoğan Coşkun A.

F.Yaman(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Bulgaristan Türklerinin Yaşadığı Toplumsal Sorunlar ve STK'ların Bu Alandaki Çalışmaları

Erdoğan Coşkun A.

G.Eren(Student)

2018

2018

Masters (Non-Thesis,Evening Education)

Müzik Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllük ve Gönüllü Yönetimi

Erdoğan Coşkun A.

B.Ezgi(Student)

Articles Published in Other Journals

2014

2014

“Aydınlık Gerçekçiliğin” Rotası

Erdoğan A.

Hece Dergisi , no.205, pp.43-48, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Tanzimatçı Paşanın Yerlilik Arayışı

Erdoğan A.

Hece Dergisi , no.185, pp.67-73, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Affective limits to formal volunteering in Turkey

SADIKOĞLU Z. Z., BAŞ M. F., ERDOĞAN COŞKUN A., ŞENTÜRK M.

BSA Emotions Study Group 2023 Symposium: Emotions and Society: Inequalities and Solidarities, England, 28 June 2023

2021

2021

Yurt Dışı Eğitimliler ve Mektepliler

Erdoğan Coşkun A.

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu, Yalova, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.31-46

2020

2020

Beykoz’daki Üniversitelerin Beykoz’la İlişkisi

Erdoğan Coşkun A.

Beykoz 2020 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2020, pp.1045-1056 Creative Commons License

2019

2019

The effect of technology on teaching role of the teacher

Erdoğan Coşkun A.

3nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.74

2016

2016

Job and Life Satisfaction Level of Female Workers: The Case of Tekel

Erdoğan Coşkun A.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.437 Sustainable Development

2013

2013

Quartier Latin and the cultural-ideological habitus of Ottoman students

Erdoğan Coşkun A.

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.191

Books & Book Chapters

2022

2022

Volunteerism and Activism

ERDOĞAN COŞKUN A.

in: Volunteerism and Working with Volunteers, Şentürk Murat, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.21-40, 2022

2022

2022

Evrimsel Gelişme ya da Planlı Modernleşme

ERDOĞAN COŞKUN A.

in: Türk Sosyolojisinde Mübeccel Belik Kıray, Bulut Yücel, Editor, Alfa, İstanbul, pp.198-247, 2022

2022

2022

Gönüllülük ve Aktivizm

ERDOĞAN COŞKUN A.

in: Gönüllülük ve Gönüllülerle Birlikte Çalışmak, Şentürk, Murat, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.21-40, 2022

2022

2022

Conceptions of Society and Education Paradigm in the Twenty-First Century

ERDOĞAN COŞKUN A.

in: Educational Theory in the 21st Century, Alpaydın Yusuf, Demirli Cihad, Editor, Palgrave Macmillan, pp.141-171, 2022

2021

2021

Yurt Dışı Eğitimliler ve Mektepliler

Erdoğan Coşkun A.

in: OSMANLI MEKTEPLERİ (Bir Modernleşme Çabası Olarak Osmanlı Eğitiminde Yeni Arayışlar), Fuat AYDIN,Mehmet BAHÇEKAPILI,Mahmut ZENGİN,Hasan MEYDAN,Abdurrahman HENDEK, Editor, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.31-46, 2021

2020

2020

Toplumsal Hareketlilik

ERDOĞAN COŞKUN A.

in: Kent Çalışmalarına Giriş: Kır, Kent ve Göç Sosyolojisi, Şentürk Murat, Adıgüzel Yusuf, Editor, Nobel, Ankara, pp.351-393, 2020

2011

2011

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

ERDOĞAN A.

in: Ziya Gökalp, Korkut Tuna, İsmail Coşkun, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.68-91, 2011

2010

2010

Medya Profesyonellerinin ve Medyanın Aile Algısı

ŞENTÜRK M., EKŞİ H., ERKİLET A., OTRAR M., Durmuş A., SUNAR L., et al.

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Supported Projects

2021 - 2021

2021 - 2021

Türkiye Gönüllülük Araştırması

Ministry of Youth and Sports

Erdoğan Coşkun A., Şentürk M. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

Project Supported by Higher Education Institutions

ŞENTÜRK M. (Executive), ERDOĞAN A., PALAZ F. S., İNAN İ. Y., TURAN B., ALLAHVERDİYEVA L., et al.

2011 - 2014

2011 - 2014

Türkiye'de Sosyolojinin Harf Devrimi Öncesi Kaynakları

Project Supported by Higher Education Institutions

KABAKCI E. (Executive), ERDOĞAN COŞKUN A.

2010 - 2010

2010 - 2010

Family Education Program Material Development Project

Project Supported by Other Official Institutions

Erdoğan Coşkun A., Şentürk M.

2009 - 2009

2009 - 2009

Family Education Program Curriculum Development Project

Project Supported by Other Official Institutions

Şentürk M., Erdoğan Coşkun A.

2008 - 2008

2008 - 2008

The Content Analysis of Child Programs on Tv And Advertisements Broadcasted in Them

Project Supported by Other Official Institutions

Erdoğan Coşkun A., Şentürk M. (Executive)

2007 - 2007

2007 - 2007

The Family Perception of Turkish Media and Turkish Media Professionals

Project Supported by Other Official Institutions

Erdoğan Coşkun A., Şentürk M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi

Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Durkheimian Studies

Advisory Committee Member

2021 - 2022

2021 - 2022

Akademik İncelemeler Dergisi

Committee Member

2019 - 2019

2019 - 2019

Sosyoloji Dergisi

Special Issue Editor

2006 - 2007

2006 - 2007

Sivil Toplum

Publication Committee Member

Tasks In Event Organizations

Aralık 2006

Aralık 2006

Edward Said Anısına Oryantalizm Sempozyumu

Scientific Congress

Erdoğan Coşkun A.
Turkey


Congress and Symposium Activities

17 November 2021 - 19 November 2021

17 November 2021 - 19 November 2021

Uluslararası Osmanlı Mektepleri Sempozyumu

Panelists

Yalova-Turkey

27 November 2020 - 29 November 2020

27 November 2020 - 29 November 2020

Beykoz 2020 Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

01 June 2019 - 01 June 2019

01 June 2019 - 01 June 2019

The effect of technology on teaching role of the teacher, 3nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Panelists

İstanbul-Turkey

03 May 2016 - 04 May 2016

03 May 2016 - 04 May 2016

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Burs Programı Çalıştayı

Invited Speaker

Ankara-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

Kadın İşçilerin İş ve Hayat Memnuniyet Düzeyleri: Tekel Örneği, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD)

Panelists

Madrid-Spain

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

Quartier Latin and the Cultural-Ideological Habitus of Ottoman Students, II. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Panelists

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 4

h-index (WOS): 1