Öğr.Gör.Dr.

Ayşe Işık AKDAĞ


Rektörlük

Bölümler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde Çeviri Edincinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim

2010

2010

Yüksek Lisans

Oulipo Teknikleri Çerçevesinde Bir Çeviri Çalışmasına Kültürel, Biçemsel Ve Söylemsel Yaklaşım (Queneau’nun “Exercices De Style” Eserinin Türkçe Çevirisi)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İspanyolca

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2021

2021

Empati Becerisi ve Empatik İletişim

Diğer

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

İş sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2017

2017

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi

2017

2017

İspanyolca B1

Yabancı Dil

Milli Eğitim Bakanlığı

2016

2016

İspanyolca A2

Yabancı Dil

Milli Eğitim Bakanlığı

2016

2016

İspanyolca A1

Yabancı Dil

Milli Eğitim Bakanlığı

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi/ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Fransızca Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller, Yabancı Diller Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Ek Dil Fransızca V

Lisans

Lisans

Ek Dil Fransızca II

Lisans

Lisans

Ek Dil Fransızca III

Lisans

Lisans

Ek Dil Fransızca IV

Lisans

Lisans

Ek Dil Fransızca

Lisans

Lisans

Fransızca Okuma II

Lisans

Lisans

Fransızca Okuma I

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim II

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim I

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim II

Lisans

Lisans

Ek Dil Çeviri II

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim I

Lisans

Lisans

Ek Dil - Dil ve Kültür II

Lisans

Lisans

Ek Dil - Dil ve Kültür I

Lisans

Lisans

Ek Dil Çeviri I

Lisans

Lisans

Fransızca III

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD)

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Giving up or Pursuing Translation? The Impact of Strategic Competence on Motivational Persistence

Akdağ A. I.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sa.43, ss.19-36, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Improving Motivation: Achievement Goal orientations of Translation Studies Students

Akdağ A. I.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sa.41, ss.1-14, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Translation Knowledge and Translation Decisions of Translator Trainees

AKDAĞ A. I.

RumeliDE, cilt.11, ss.480-493, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

A different approach to teaching French as a foreign language at preparatory school: From curriculum development to practice

Akdağ A. I.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.231-239, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Çeviribilim Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri ve Başarı Yönelimleri

AKDAĞ A. I.

Tarih Okulu Dergisi (TOD), sa.37, ss.1-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Çeviribilim ve Diğer Bilim Dalları: Türkiyede Lisansüstü Tezler Üzerinden Çeviriyi Okumak

AKDAĞ A. I.

Sosyal Bilimler Dergisi, sa.25, ss.262-274, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler

AKDAĞ A. I.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.66-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Fransızca Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinin Mezun Profili

Akdağ A. I.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.37, ss.659-672, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Sözlü Çeviri ve Öğrenme Stilleri

Akdağ A. I.

2nd International Congress On Academic Studies in Philology (BICOASP), Balıkesir, Türkiye, 2 Eylül - 05 Kasım 2020, ss.47

2020

2020

"Slogan Çevirileri ve Yerelleştirme

Akdağ A. I.

8. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UBAK), 22 - 23 Ağustos 2020, ss.52-53

2020

2020

Pandemi Sürecinin Çevirmenlere Etkisi

Akdağ A. I.

ICAR 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.26-31

2019

2019

Çeviribilim Dergilerinin Profilleri ve Bilimsel Dergi Yayıncılığı

Akdağ A. I.

ürkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Ekim 2019, ss.1

2018

2018

Çeviribilimin Filoloji Temel Alanındaki Yeri

AKDAĞ A. I.

4. Asos Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.21-23

2015

2015

Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler

AKDAĞ A. I.

WCEİS, Antalya, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015, ss.31

2010

2010

OULİPO Yapıtı“Exercices De Style”in Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme

AKDAĞ A. I. , YILMAZ A.

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.942-949

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Çeviribilim Dergilerinin Profilleri ve Bilimsel Dergi Yayıncılığı

Akdağ A. I. , Yıldız M., Selcen Aslan A., Tülek R. G. , Selcen Aslan A., Denissova N.

Çeviribilimde Araştırma ve Yayın Sorunları, Ayşe Nihal Akbulut,Oktay Eser, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.45-67, 2021

2020

2020

Çeviribilimde Ölçme ve Değerlendirme

Akdağ A. I.

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2020

2019

2019

Matematiği ve Sesleri Çevirmek

Akdağ A. I.

Çevirmen Öyküleri: Bir Özbetimleme Çalışması, Fadime Çoban, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.71-82, 2019

2019

2019

The Evolution of The Translation Competence from the Past to the Present.

AKDAĞ A. I.

Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim, Odacıoğlu, M.C., Editör, Aktif Yayınevi, İstanbul, ss.7-40, 2019

2019

2019

Geçmişten Günümüze Batıda Çeviri Etkinliği

Akdağ A. I.

Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim, Cem Odacıoğlu, Editör, Aktif Yayınevi, İstanbul, ss.41-62, 2019

2018

2018

Çeviribilim ve Disiplinlerarası İlişkiler

AKDAĞ A. I.

Filoloji'de Akademik Araştırmalar, Doç.Dr.Nuri İnan, Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Babacan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.21-39, 2018