Assoc. Prof.

Ayşe Işık AKDAĞ


Rektörlük

Bölümler

School of Foreing Languages

Education Information

2010 - 2015

2010 - 2015

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çeviribilim, Turkey

2006 - 2010

2006 - 2010

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çeviribilim, Turkey

2002 - 2004

2002 - 2004

Undergraduate Double Major

Istanbul University, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde Çeviri Edincinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Istanbul University, Çeviribilim

2010

2010

Postgraduate

Oulipo Teknikleri Çerçevesinde Bir Çeviri Çalışmasına Kültürel, Biçemsel Ve Söylemsel Yaklaşım (Queneau’nun “Exercices De Style” Eserinin Türkçe Çevirisi)

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çeviribilim

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Spanish

C1 Advanced

C1 Advanced

French

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Kamu Etiği

Quality Management

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

Birey ve Aileler için Afet Bilinci

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği

Human Rights

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı

2021

2021

İnsan Hakları Çerçevesinde Etik

Human Rights

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı

2021

2021

İnsan Hakları

Human Rights

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı

2021

2021

İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri

Human Rights

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı

2021

2021

1.Nörobilim Yaz Kursu

Health&Medicine

Sinirbilim Topluluğu

2021

2021

Afet ve Farkındalık Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

2021

2021

Empati Becerisi ve Empatik İletişim

Quality Management

istanbul üniversitesi Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

İş sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2017

2017

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2017

2017

İspanyolca B1

Foreign Language

Milli Eğitim Bakanlığı

2016

2016

İspanyolca A2

Foreign Language

Milli Eğitim Bakanlığı

2016

2016

İspanyolca A1

Foreign Language

Milli Eğitim Bakanlığı

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi/ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Education in Foreign Languages, Education in French, Philology, Interpreting and Translating, French Interpreting and Translating, English Interpreting and Translating

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Lecturer PhD

Istanbul University, School Of Foreing Languages, Yabancı Diller Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil Fransızca V

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil Fransızca II

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil Fransızca III

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil Fransızca IV

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil Fransızca

Undergraduate

Undergraduate

Fransızca Okuma II

Undergraduate

Undergraduate

Fransızca Okuma I

Undergraduate

Undergraduate

Fransızca Sözlü İletişim II

Undergraduate

Undergraduate

Fransızca Sözlü İletişim I

Undergraduate

Undergraduate

Fransızca Sözlü İletişim II

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil Çeviri II

Undergraduate

Undergraduate

Fransızca Sözlü İletişim I

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil - Dil ve Kültür II

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil - Dil ve Kültür I

Undergraduate

Undergraduate

Ek Dil Çeviri I

Undergraduate

Undergraduate

Fransızca III

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD)

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD)

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Paratranslation under constraint

Akdağ A. I.

RumeliDE D i l v e E d e b i y a t A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i, no.24, pp.1260-1271, 2021 (International Refereed University Journal)

2020

2020

Giving up or Pursuing Translation? The Impact of Strategic Competence on Motivational Persistence

Akdağ A. I.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.43, pp.19-36, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

2019

2019

Improving Motivation: Achievement Goal orientations of Translation Studies Students

Akdağ A. I.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.41, pp.1-14, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

2019

2019

Translation Knowledge and Translation Decisions of Translator Trainees

AKDAĞ A. I.

RumeliDE, vol.11, pp.480-493, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Çeviribilim Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri ve Başarı Yönelimleri

Akdağ A. I.

Tarih Okulu Dergisi (TOD), vol.11, no.37, pp.1-25, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

A different approach to teaching French as a foreign language at preparatory school: From curriculum development to practice

Akdağ A. I.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.231-239, 2018 (International Refereed University Journal)

2018

2018

Çeviribilim ve Diğer Bilim Dalları: Türkiyede Lisansüstü Tezler Üzerinden Çeviriyi Okumak

Akdağ A. I.

Sosyal Bilimler Dergisi, no.25, pp.262-274, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler

Akdağ A. I.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.66-73, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Fransızca Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinin Mezun Profili

Akdağ A. I.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.37, pp.659-672, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Oulipo Metinlerinin Türkçeye Çevirisinin Olanakları: Yazın Dizgesinde Boşluğu Doldurma Aracı Olarak Deyiş Kaydırmaları

AKDAĞ A. I.

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, vol.3, no.1, pp.81-116, 2011 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Sözlü Çeviri ve Öğrenme Stilleri

Akdağ A. I.

2nd International Congress On Academic Studies in Philology (BICOASP), Balıkesir, Turkey, 2 September - 05 November 2020, pp.47

2020

2020

Slogan Translations and Localization

Akdağ A. I.

8. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UBAK), 22 - 23 August 2020, pp.52-53

2020

2020

The Effect of Pandemic On Translators

Akdağ A. I.

ICAR 3. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.26-31

2019

2019

Çeviribilim Dergilerinin Profilleri ve Bilimsel Dergi Yayıncılığı

Akdağ A. I.

ürkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Turkey, 18 October 2019, pp.1

2018

2018

Çeviribilimin Filoloji Temel Alanındaki Yeri

AKDAĞ A. I.

4. Asos Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.21-23

2015

2015

Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler

AKDAĞ A. I.

WCEİS, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.31

2010

2010

OULİPO Yapıtı“Exercices De Style”in Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme

AKDAĞ A. I. , YILMAZ A.

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.942-949

Books & Book Chapters

2021

2021

Being Strategic in the Translation Process: Metacognitive Skills of Translator Trainees

Akdağ A. I.

in: Modern Approaches to Translation Studies, Cem Odacıoğlu, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.11-26, 2021

2021

2021

Çeviribilim Dergilerinin Profilleri ve Bilimsel Dergi Yayıncılığı

Akdağ A. I. , Yıldız M., Selcen Aslan A., Tülek R. G. , Selcen Aslan A., Denissova N.

in: Çeviribilimde Araştırma ve Yayın Sorunları, Ayşe Nihal Akbulut,Oktay Eser, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.45-67, 2021

2020

2020

Çeviribilimde Ölçme ve Değerlendirme

Akdağ A. I.

Kriter Yayınevi, İstanbul, 2020

2019

2019

Matematiği ve Sesleri Çevirmek

Akdağ A. I.

in: Çevirmen Öyküleri: Bir Özbetimleme Çalışması, Fadime Çoban, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.71-81, 2019

2019

2019

The Evolution of The Translation Competence from the Past to the Present.

AKDAĞ A. I.

in: Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim, Odacıoğlu, M.C., Editor, Aktif Yayınevi, İstanbul, pp.7-40, 2019

2019

2019

Geçmişten Günümüze Batıda Çeviri Etkinliği

Akdağ A. I.

in: Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim, Cem Odacıoğlu, Editor, Aktif Yayınevi, İstanbul, pp.41-62, 2019

2018

2018

Çeviribilim ve Disiplinlerarası İlişkiler

Akdağ A. I.

in: Filoloji'de Akademik Araştırmalar, Doç.Dr.Nuri İnan,Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Babacan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.21-38, 2018