Öğr.Gör.Dr.

Ayşe Işık AKDAĞ


Rektörlük

Bölümler

Yabancı Diller Yüksekokulu

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde Çeviri Edincinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi, Çeviribilim

2010

2010

Yüksek Lisans

Oulıpo Teknikleri Çerçevesinde Bir Çeviri Çalışmasına Kültürel, Biçemsel Ve Söylemsel Yaklaşım (Queneau’nun “Exercices De Style” Eserinin Türkçe Çevirisi)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İspanyolca

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Yabancı Dil

İspanyolca B1

Milli Eğitim Bakanlığı

2016

2016

Yabancı Dil

İspanyolca A2

Milli Eğitim Bakanlığı

2016

2016

Yabancı Dil

İspanyolca A1

Milli Eğitim Bakanlığı

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi/ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Yabancı Diller Eğitimi, Fransızca Eğitimi, Dil ve Edebiyat, Mütercim-Tercümanlık, Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Yabancı Diller, Yabancı Diller Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fransızca Okuma II

Lisans

Lisans

Fransızca Okuma I

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim II

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim I

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim II

Lisans

Lisans

Ek Dil Çeviri II

Lisans

Lisans

Fransızca Sözlü İletişim I

Lisans

Lisans

Ek Dil - Dil ve Kültür II

Lisans

Lisans

Ek Dil - Dil ve Kültür I

Lisans

Lisans

Ek Dil Çeviri I

Lisans

Lisans

Fransızca III

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD)

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim

Lisans

Lisans

Mesleki Yabancı Dil (MİYAD)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Giving up or Pursuing Translation? The Impact of Strategic Competence on Motivational Persistence

Akdağ A. I.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergidi, ss.19-36, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Improving Motivation: Achievement Goal orientations of Translation Studies Students

Akdağ A. I.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.1-14, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Translation Knowledge and Translation Decisions of Translator Trainees

AKDAĞ A. I.

RumeliDE, cilt.11, ss.480-493, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

A different approach to teaching French as a foreign language at preparatory school: From curriculum development to practice

AKDAĞ A. I.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, ss.231-239, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Çeviribilim Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri ve Başarı Yönelimleri

AKDAĞ A. I.

Tarih Okulu Dergisi (TOD), ss.1-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Çeviribilim ve Diğer Bilim Dalları: Türkiyede Lisansüstü Tezler Üzerinden Çeviriyi Okumak

AKDAĞ A. I.

Sosyal Bilimler Dergisi, ss.262-274, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler

AKDAĞ A. I.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.66-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN MEZUN PROFİLİ

AKDAĞ A. I.

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, cilt.8, ss.659-672, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Çeviribilim Dergilerinin Profilleri ve Bilimsel Dergi Yayıncılığı

Akdağ A. I.

ürkiye'de Çeviribilim Araştırmalarının Yayın Sorunları Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 18 Ekim 2019, ss.1

2018

2018

Çeviribilimin Filoloji Temel Alanındaki Yeri

AKDAĞ A. I.

4. Asos Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.21-23

2015

2015

Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler

AKDAĞ A. I.

WCEİS, Antalya, Türkiye, 5 - 07 November 2015, ss.31

2010

2010

OULİPO Yapıtı“Exercices De Style”in Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme

AKDAĞ A. I. , YILMAZ A.

X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 November 2010, ss.942-949

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Çevirmen Öyküleri: Bir Özbetimleme Çalışması

Akdağ A. I.

Matematiği ve Sesleri Çevirmek, Fadime Çoban, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.71-82, 2019

2019

2019

Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim

AKDAĞ A. I.

The Evolution of The Translation Competence from the Past to the Present., Odacıoğlu, M.C., Editör, Aktif Yayınevi, İstanbul, ss.7-40, 2019

2019

2019

Tarihsel Akışı İçerisinde Çeviri Süreci ve Çeviribilim

Akdağ A. I.

Geçmişten Günümüze Batıda Çeviri Etkinliği, Cem Odacıoğlu, Editör, Aktif Yayınevi, İstanbul, ss.41-62, 2019

2018

2018

Filoloji'de Akademik Araştırmalar

AKDAĞ A. I.

Çeviribilim ve Disiplinlerarası İlişkiler, Doç.Dr.Nuri İnan, Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Babacan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.21-39, 2018