Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, İngilizce İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Birikim Sürecinin Bölüşüm Dinamikleri: 1970 Sonrası İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Türkiye Örneği

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  Azgelişmiş Ülkelerde Kamu Kesimi Borçları: Oluşum Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • A1 Beginner German

 • A2 Elementary Spanish

Certificates, Courses and Trainings

 • 2023İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2022İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi

 • 2021Etkili İletişim Kavramı ve Süreci

  Education Management and Planning , İstanbul Üniversitesi

 • 2021Beden Dili / Kinezik

  Education Management and Planning , Istanbul University

 • 2021"Eğiticinin Eğitimi": Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama Yöntemleri

  Measurement and Evaluation , Istanbul University

 • 2021Afet Farkındalık Eğitimi

  Other , T.C. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

 • 2021Empati Becerisi ve Empatik İletişim

  Education Management and Planning , Istanbul University

 • 2021İlkyardım ve Kazalar

  Occupational Health and Safety , Istanbul University

 • 2021İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  Occupational Health and Safety , Istanbul University

 • 2021Süreç Yönetimi

  Quality Management , Istanbul University

 • 2021Temel Mevzuat Eğitimi

  Other , Istanbul Universitesi