Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Birikim Sürecinin Bölüşüm Dinamikleri: 1970 Sonrası İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Türkiye Örneği

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

 • 2002 Yüksek Lisans

  Azgelişmiş Ülkelerde Kamu Kesimi Borçları: Oluşum Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • A1 Başlangıç Almanca

 • A1 Başlangıç İspanyolca