Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beşeri Gelişme Yaklaşımı ve Gelir Bölüşümü

İktisat Dergisi, ss.25-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Liberalisation and Composition of Tax Revenues in Turkey

ÇALIŞMA VE TOPLUM, cilt.45, ss.151-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impacts of the Crises on Fiscal Policies in Turkey: A Comparison between 2001 Crisis and 2007-2009 Global Crisis

Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.63-78, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Maliye Politikalarında 1980 Sonrasında Yaşanan Değişim: Mali Disiplin ve Mali Kural Uygulamaları

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.13-25, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Minsky ve Finansal İstikrarsızlık Hipotezi

İKTİSAT DERGİSİ, cilt.501, ss.71-73, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tobin Vergisi: Bir ‘Döviz İşlemleri Vergisi’ Önerisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.52, ss.37-45, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Decade after the Great Recession: Human Development in Peripheral Europe

9th International Conference of Political Economy (ICOPEC): 10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, Atina, Yunanistan, 6 - 09 September 2018, ss.55

Human Development as a Global Public Good

CUDES 2018: 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 April 2018, ss.114

Financial Liberalisation and Public Social Expenditures: The Case of Turkey

8th International Conference of Political Economy (ICOPEC): Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 June 2017, ss.72

The Design of Fiscal Policy and the Human Development Approach

7th International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, and Development-, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 June 2016, ss.87

Türkiye’de Beşeri Gelişme Süreci Üzerine Bir Tartışma

Anadolu International Conference in Economics IV, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 June 2015, ss.78

Türkiye’de Kamu Borç Servisinin Bütçe İçi Etkileri: 1950-2001

18. Türkiye Maliye Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 12 - 16 May 2003, ss.463-472

Kitap & Kitap Bölümleri

Global Economy, Economic Crisis & Recessions

Human Development in the Euro Zone Periphery Since the 2007-2008 Crisis, Mavroudeas S., Soydan A., Altun T., Editör, Ijopec Publication, Londra, ss.45-59, 2018

Current Debates in Public Finance & Public Administration

Human Development as a Global Public Good, Mutlu Akar S., Şenbel Eser D., Editör, Ijopec, Londra, ss.21-30, 2018

Prof. Dr. Nihat Falay'a Armağan

Toplumsal Refah Göstergesi Olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Ötesi , Kirmanoğlu H., Akkoyunlu Feyzioğlu P., Arıkboğa A., Ergüder B., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.351-362, 2018

Institutions & Economic Policies: Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth

Financial Liberalization and Public Social Expenditures: The Case of Turkey, İrem Berksoy, Kutlu Dane, Milenko Popovic, Editör, Ijopec, Londra, ss.41-65, 2017

Institutions, Society, & Economic Development

The Design of Fiscal Policy and the Human Development Approach, Erdoğdu M.M., Sofronijevic A., Akar S., Editör, Ijopec, İstanbul, ss.61-66, 2016

Türkel Minibaş’a Armağan Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi Seçme Yazılar

Finansallaşma Süreci, Finansal Kriz ve Maliye Politikaları: 2007-2009 Krizi Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Tahsin E. , Editör, Derin Yayınları., İstanbul, ss.71-96, 2012

Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim "Prof.Dr. İzzettin Önder'e Armağan"

Krizi Anlamak: Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Marksist Teori Açısından Bir Değerlendirme, Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, Nİhat Falay, Editör, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, ss.250-270, 2011

Gülten Kazgan’a Armağan: Türkiye Ekonomisi

Gülten Kazgan İçin Bir Bibliyografya Denemesi, Akgül L.H., Aral F., Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.481-520, 2004

Diğer Yayınlar