Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Beşeri Gelişme Yaklaşımı ve Gelir Bölüşümü

İktisat Dergisi, no.532, pp.25-31, 2016 (Other Refereed National Journals)

Financial Liberalisation and Composition of Tax Revenues in Turkey

ÇALIŞMA VE TOPLUM, vol.45, no.2, pp.151-170, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Impacts of the Crises on Fiscal Policies in Turkey: A Comparison between 2001 Crisis and 2007-2009 Global Crisis

Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.63-78, 2013 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Maliye Politikalarında 1980 Sonrasında Yaşanan Değişim: Mali Disiplin ve Mali Kural Uygulamaları

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.13-25, 2011 (National Refreed University Journal)

Minsky ve Finansal İstikrarsızlık Hipotezi

İKTİSAT DERGİSİ, vol.501, pp.71-73, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tobin Vergisi: Bir ‘Döviz İşlemleri Vergisi’ Önerisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.52, no.2, pp.37-45, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Decade after the Great Recession: Human Development in Peripheral Europe

9th International Conference of Political Economy (ICOPEC): 10 Years After the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, Atina, Greece, 6 - 09 September 2018, pp.55

Human Development as a Global Public Good

CUDES 2018: 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.114

Financial Liberalisation and Public Social Expenditures: The Case of Turkey

8th International Conference of Political Economy (ICOPEC): Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, Belgrad, Serbia And Montenegro, 28 - 30 June 2017, pp.72

The Design of Fiscal Policy and the Human Development Approach

7th International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, and Development-, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2016, pp.87

Türkiye’de Beşeri Gelişme Süreci Üzerine Bir Tartışma

Anadolu International Conference in Economics IV, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.78

Türkiye’de Kamu Borç Servisinin Bütçe İçi Etkileri: 1950-2001

18. Türkiye Maliye Sempozyumu, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 16 May 2003, pp.463-472

Books & Book Chapters

The Role of Fiscal Space on Responses to the COVID-19 Crisis

in: The COVID-19 Pandemic Global Risks and Uncertainties, Nazan Susam, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.139-158, 2020 Sustainable Development

in: , Nazan Susam, Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.91-101, 2020 Sustainable Development

Human Development in the Euro Zone Periphery Since the 2007-2008 Crisis

in: Global Economy, Economic Crisis & Recessions, Mavroudeas S., Soydan A., Altun T., Editor, Ijopec Publication, Londra, pp.45-59, 2018

Human Development as a Global Public Good

in: Current Debates in Public Finance & Public Administration, Mutlu Akar S., Şenbel Eser D., Editor, Ijopec, Londra, pp.21-30, 2018

Financial Liberalization and Public Social Expenditures: The Case of Turkey

in: Institutions & Economic Policies: Effects on Social Justice, Employment, Environmental Protection & Growth, İrem Berksoy, Kutlu Dane, Milenko Popovic, Editor, Ijopec, Londra, pp.41-65, 2017

The Design of Fiscal Policy and the Human Development Approach

in: Institutions, Society, & Economic Development, Erdoğdu M.M., Sofronijevic A., Akar S., Editor, Ijopec, İstanbul, pp.61-66, 2016

Finansallaşma Süreci, Finansal Kriz ve Maliye Politikaları: 2007-2009 Krizi Çerçevesinde Bir Değerlendirme

in: Türkel Minibaş’a Armağan Kriz, Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi Seçme Yazılar, Tahsin E. , Editor, Derin Yayınları., İstanbul, pp.71-96, 2012

Krizi Anlamak: Minsky'nin Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Marksist Teori Açısından Bir Değerlendirme

in: Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim "Prof.Dr. İzzettin Önder'e Armağan", Abuzer Pınar, Ahmet Haşim Köse, Nİhat Falay, Editor, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, pp.250-270, 2011

Gülten Kazgan İçin Bir Bibliyografya Denemesi

in: Gülten Kazgan’a Armağan: Türkiye Ekonomisi, Akgül L.H., Aral F., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.481-520, 2004

Other Publications