Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of epidural analgesia combined with general anesthesia and general anesthesia for postoperative cognitive dysfunction in elderly patients.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.26, ss.30-36, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Rocuronium and sugammadex in patients with myasthenia gravis undergoing thymectomy

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.57, ss.745-748, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reducing tidal volume does not affect oxygenation in ASA I-II patients during anesthesia

ACP-APPLIED CARDIOPULMONARY PATHOPHYSIOLOGY, cilt.8, ss.29-35, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of ketamine during spinal anaesthesia

BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA, cilt.76, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predictive Factors Involved in Development of Postoperative Pulmonary Complications

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.42, ss.313-319, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Düşük Soluk Hacimlerinin Tek Akciğer Ventilasyonunda Oksijenasyon Üzerine Etkileri.

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.17, ss.5-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Somatostatin and propranolol to treat small-for-size syndrome that occurred despite splenic artery ligation.

Exp Clin Transpl, cilt.5(2), ss.686-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerde Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonun Profilaksisinde Efedrinin Etkinliği.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.35, ss.44-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sistoskopilerde subhipnotik dozlarda propofol ile ‘‘monitorize anestezi bakımı’’.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.29, ss.118-123, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstetrik anestezide preoperatif oral sıvı alımı aspirasyon pnömonisi profilaksisine katkı sağlar mı? T

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.28, ss.425-429, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karotis operasyonlarında servikal epidural anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.28, ss.339-344, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reducing tidal volume does not affect oxygenation in ASA I-II patients during anesthesia.

ACP-APPLIED CARDIOPULMONARY PATHOPHYSIOLOGY, cilt.8, ss.29-35, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli cerrahi pozisyonların hemodinamik parametreler ve hava yolu basınçlarına etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.26, ss.123-129, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orotrakeal Entübasyonun Öğretilmesinde Laringoskopinin Rolü

46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2012, ss.12 Creative Commons License

Tanısız paraganglioma hastasında anestezi yönetimi (olgu sunumu)

XLIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2011, ss.237 Creative Commons License

Sezaryen operasyonu sonrası gelişen kronik ağrıya anestezi tipinin etkisi

XLIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2010, ss.5 Creative Commons License

Feokromasitoma ve gebelik: Anestezi yaklaşımı

XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Türkiye, 29 Ekim 2009, ss.129 Creative Commons License