Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

تأثير الاختلافات المنهجية على الفرز الشرعي للأسهم

I. Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2020, pp.34

İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNİN ŞER'İ İZLEME KRİTERLERİNİN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

12th Intenational Conference on Islamic Economics&Finance, İstanbul, Turkey, 14 - 20 June 2020, pp.79 Sustainable Development

Erken Ödeme İndirimi Hakkındaki Görüşler Çerçevesinde Katılım Bankaları İçin Alternatif Bir Yöntem Önerisi

III. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 21 - 22 October 2017, pp.22

Alacak Satımı Uygulamaları ve Analizi: Varlık Yönetim Şirketleri Örneği

II. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 29 - 30 October 2016, pp.9

Books & Book Chapters

Çivizâde Muhyiddîn Mehmed Efendi

in: History of Islamic Economic Thought, Mehmet Bulut, Editor, İZÜ Yayınları, İstanbul, pp.687-700, 2021

Borsada İşlem Gören Borçlanma Araçlarının Fıkhî Analizi

in: Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı - X : Menkul Kıymetler Borsası ve İslamî Açıdan Değerlendirilmesi , Dr. Mustafa Çakır,Dr. Fatih Mehmet Aydın, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.121-171, 2020

Other Publications