Dr.Öğr.Üyesi

Buket AKDÖL


İktisat Fakültesi

İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat), Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat), Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Hizmetkar Liderliğin İş Tatminine Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

Cam Tavan ve Kurumsal Bir Stratej Pozitif Ayrımcılık; İlaç Sektöründe Bir Sınıflandırma

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Davranış Bilimleri, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Yönetici Geliştirme, Strateji Bilimi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2006 - 2015

2006 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü

2014 - 2014

2014 - 2014

Araştırma Görevlisi

California State University, Stanislaus, College Of Business Administration, Department Of Management, Operations & Marketing

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Business And Management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Liderlik

Lisans

Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Modern Management Perspective

Lisans

Lisans

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri

Lisans

Lisans

Örgütsel Davranış

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Work Preference Inventory: Motivation Factors of Banking Sector Employees

Ocal F., Akdol B. , Arikboga F. S.

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, cilt.28, ss.257-280, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Leader member exchange as a mediator of the relationship between servant leadership and job satisfaction: A research on Turkish ICT companies

AKDÖL B. , ARIKBOĞA F. Ş.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, ss.525-535, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Kadınların Yönetici Pozisyonlarında Yaşadıkları Zorluklar ve Lider Üye Etkileşiminde Cinsiyetin Rolü

AKDÖL B. , Menteş S. A.

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, cilt.5, ss.859-879, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Profil Çalışması

ILGAZ Y. , AKDÖL B.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.59, no.4921, ss.155-184, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Effect of Accepting External Influence on Emotional Labor: A Study on White-Collar Workers in Turke

AKDÖL B. , Kazakoğlu G. G.

8th UBT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, BUSINESS AND ECONOMICS, Priştine, Kosova, 26 - 27 Ekim 2019, ss.71

2018

2018

University Museums as a Social Intrapreneurship Activity

ARIKBOĞA F. Ş. , AKDÖL B. , İRENGÜN O.

5th International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.1

2017

2017

Policies for Managing Adverse Effects of Artificial Intelligence: A Forecast on Turkey

AKDÖL B. , Menteş S. A.

International Balkan and Near Eastern Social Science Congress, Edirne, Türkiye, 4 - 05 Mart 2017, ss.1794

2017

2017

Leader Member Exchange as a Mediator of the Relationship between Servant Leadership and Job Satisfaction: A Research on ICT Companies

AKDÖL B. , ARIKBOĞA F. Ş.

6th International Conference onNew Challenges in Management and Business, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 11 Şubat 2017

2016

2016

Usability of Academic Websites: Comparison of Stakeholders Perception

AKDÖL B. , TOPAK M. S. , Menteş S. A.

International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

2016

2016

X ve Y Jenerasyonundaki Çalışanların Yöneticiyle Etkileşim Farklılıkları

AKDÖL B.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.161

2015

2015

The Effect Of Leader Behavior on Job Satisfaction: A Research On Technology Fast50 Turkey

AKDÖL B. , ARIKBOĞA F. Ş.

World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.1

2014

2014

The Role Of Personality and Leader Member Exchange On Satisfaction In Higher Education

AKDÖL B. , İRENGÜN O. , ARIKBOĞA F. Ş.

Western Business & Management International Research Conference, Paris, Fransa, 3 - 04 Ekim 2014, ss.1

2014

2014

A Conceptual Framework About The Role Of Leader Member Exchange On Servant Leadership and Job Satisfaction

AKDÖL B. , ARIKBOĞA F. Ş.

WBM International Research Conference for the Management Disciplines, San Francısco, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 05 Nisan 2014, ss.1

2009

2009

Türkiye’de İlaç Sektöründe Kadına Yönelik Tutumlar ve Pozitif Ayrımcılık Üzerine Bir Araştırma

ARIKBOĞA F. Ş. , AKDÖL B.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2009, cilt.3, ss.77-89

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Social Media as a Communication Chanel

Yurder Y. , Akdöl B.

Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0, Ayşegül Özbebek Tunç, Pınar Arslan, Editör, Igı Global Publications, Pennsylvania, ss.115-131, 2020

2018

2018

Leaders as Ethical Role Models for 21st Century Business Environment: Aspects from Humane-Oriented Contemporary Leadership Paradigms

AKDÖL B.

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences Volume 2, Rasim Yilmaz, Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.231-238, 2018

2015

2015

Hizmetkar Liderlik

AKDÖL B.

Derin Yayınları, İstanbul, 2015

2012

2012

Küresel Rekabet Endeksi - 26 Bölge - 81 İl

Şeker M. , Altuğ F., Nasır S. , Saldanlı A. , Yaşar Akçalı B. , Akdöl B. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Nema Basım, İstanbul, 2012

2012

2012

2012 İstanbul Rekabet Endeksi 39 İlçe

Şeker M. , Altuğ F., Nasır S. , Saldanlı A. , Yaşar Akçalı B. , Akdöl B. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Nema Basım, İstanbul, 2012

2012

2012

2012 İstanbul Rekabet Endeksi 39 İlçe

ŞEKER M. , ALTUĞ E. F. , NASIR S. , SALDANLI A., YAŞAR B., AKDÖL B. , et al.

Nema Basım Yayın San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2012

2012

2012

2012 Küresel Rekabet Endeksi 26 Bölge-81 İl

ŞEKER M. , ALTUĞ E. F. , NASIR S. , SALDANLI A., YAŞAR B., AKDÖL B. , et al.

Nema Basım Yayın San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2012

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2017

Ekim 2017

Yükseköğrenim Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

Yükseköğretim Dergisi

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2015

Kasım 2015

Entrepreneurial Executive

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

8th UBT International Conference on Managemen Business and Economics

Katılımcı

Priştine-Kosova

2018

2018

5th International University Museums Association Platform Congress

Katılımcı

Edirne-Türkiye

2017

2017

2. Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

International Balkan and Near Eastern Social Science Congress

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

6th International Conference on New Challenges in Management and Business,

Katılımcı

Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri

2017

2017

8. Örgüt Kuramı Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2016

2016

International Sustainability Congress

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Katılımcı

Gazimagusa-Kıbrıs (Kktc)

2015

2015

World Conference on Technology Innovation and Entrepreneurship

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2015

2015

34. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

Western Business and Management International Research Conferences

Katılımcı

Paris-Fransa

2014

2014

Western Business & Management Association, International Research Conference for the Management Disciplines

Katılımcı

San Francisco-Amerika Birleşik Devletleri

2012

2012

Kuresel Rekabet Zirvesi

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2011

2011

International Higher Education Congress

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2010

2010

International Conference Knowledge, Economy and Management

Katılımcı

Istanbul-Türkiye

2009

2009

International Multidisciplinary Women Congress

Katılımcı

Izmir-Türkiye

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yurtdışı burs

Vakıf