Asst. Prof.

Buket AKDÖL


Faculty of Economics

Department of Business Administration

Division of Management Organization

Education Information

2009 - 2015

2009 - 2015

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme (İktisat), Turkey

2006 - 2009

2006 - 2009

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İşletme (İktisat), Turkey

2004 - 2007

2004 - 2007

Undergraduate Double Major

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, İktisat, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Political Sciences, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Hizmetkar Liderliğin İş Tatminine Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

Cam Tavan ve Kurumsal Bir Stratej Pozitif Ayrımcılık; İlaç Sektöründe Bir Sınıflandırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme (İktisat)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Empati Becerisi ve Empatik İletişim (İ.Ü. Hizmetiçi Eğitim)

Personal Evolution

Istanbul University

2021

2021

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

Istanbul University

Research Areas

Behavioural Sciences, Management, Management and Organization, Management of Enterprises, Management and Manager Development, Science of Strategy, Entrepreneurship and Innovation Management, Museology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

2006 - 2015

2006 - 2015

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Department of Business Administration

2014 - 2014

2014 - 2014

Research Assistant

California State University, Stanislaus, College Of Business Administration, Department Of Management, Operations & Marketing

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Business Administration

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Business And Management

Postgraduate

Postgraduate

Leadership

Postgraduate

Postgraduate

Sustainability and Sustainable Innovation

Doctorate

Doctorate

Cultural Heritage Institutions and Management

Undergraduate

Undergraduate

Business Administration

Postgraduate

Postgraduate

Liderlik

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Postgraduate

Postgraduate

Modern Management Perspective

Undergraduate

Undergraduate

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri

Undergraduate

Undergraduate

Örgütsel Davranış

Articles Published in Other Journals

2020

2020

YÖNETİCİNİN KULLANDIĞI MOTİVASYONEL DİLİN ASTLARLA ETKİLEŞİM DÜZEYİNDEKİ ROLÜ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Akdöl B. , Şahin S. A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.775-791, 2020 (International Refereed University Journal)

2019

2019

Kültürel Zekanın Girişimcilik Yönelimine Etkisi: Laleli Pazarındaki Mikro Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma

Koyuncu Ü., Akdöl B.

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, pp.955-968, 2019 (National Refreed University Journal)

2019

2019

The Work Preference Inventory: Motivation Factors of Banking Sector Employees

Ocal F., Akdol B. , Arikboga F. S.

SIYASAL-JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES, vol.28, no.2, pp.257-280, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2017

2017

Kadınların Yönetici Pozisyonlarında Yaşadıkları Zorluklar ve Lider Üye Etkileşiminde Cinsiyetin Rolü

AKDÖL B. , Menteş S. A.

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, vol.5, no.3, pp.859-879, 2017 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

İ.Ü. İktisat Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Profil Çalışması

ILGAZ Y. , AKDÖL B.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.2, pp.155-184, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The Strategic Positioning of University Museums

Akdöl B. , Arıkboğa F. Ş. , İrengün O.

6th International University Museums Association Congress, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 23 April 2019, pp.196-204

2019

2019

The University Museum’s Value Chain: A study on İstanbul University Beyazıt Tower

Arıkboğa F. Ş. , Akdöl B. , İrengün O.

6th International University Museums Association Congress, Plovdiv, Bulgaria, 22 - 23 April 2019, pp.136-145

2019

2019

The Effect of Accepting External Influence on Emotional Labor: A Study on White-Collar Workers in Turke

AKDÖL B. , Kazakoğlu G. G.

8th UBT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, BUSINESS AND ECONOMICS, Priştine, Kosova, 26 - 27 October 2019, pp.71

2018

2018

University Museums as a Social Intrapreneurship Activity

ARIKBOĞA F. Ş. , AKDÖL B. , İRENGÜN O.

5th International University Museums Association Platform Congress,, Edirne, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

2017

2017

Policies for Managing Adverse Effects of Artificial Intelligence: A Forecast on Turkey

AKDÖL B. , Menteş S. A.

International Balkan and Near Eastern Social Science Congress, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1794

2017

2017

Leader Member Exchange as a Mediator of the Relationship between Servant Leadership and Job Satisfaction: A Research on ICT Companies

AKDÖL B. , ARIKBOĞA F. Ş.

6th International Conference onNew Challenges in Management and Business, Dubai, United Arab Emirates, 11 February 2017

2016

2016

Usability of Academic Websites: Comparison of Stakeholders Perception

AKDÖL B. , TOPAK M. S. , Menteş S. A.

International Sustainability Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2016

2016

2016

X ve Y Jenerasyonundaki Çalışanların Yöneticiyle Etkileşim Farklılıkları

AKDÖL B.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.161

2015

2015

The Effect Of Leader Behavior on Job Satisfaction: A Research On Technology Fast50 Turkey

AKDÖL B. , ARIKBOĞA F. Ş.

World Conference On Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1

2014

2014

The Role Of Personality and Leader Member Exchange On Satisfaction In Higher Education

AKDÖL B. , İRENGÜN O. , ARIKBOĞA F. Ş.

Western Business & Management International Research Conference, Paris, France, 3 - 04 October 2014, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

A Conceptual Framework About The Role Of Leader Member Exchange On Servant Leadership and Job Satisfaction

AKDÖL B. , ARIKBOĞA F. Ş.

WBM International Research Conference for the Management Disciplines, San Francısco, United States Of America, 4 - 05 April 2014, pp.1

2009

2009

Türkiye’de İlaç Sektöründe Kadına Yönelik Tutumlar ve Pozitif Ayrımcılık Üzerine Bir Araştırma

ARIKBOĞA F. Ş. , AKDÖL B.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 October 2009, vol.3, pp.77-89

Books & Book Chapters

2021

2021

SANAYİ TOPLUMUNDAN DİJİTAL TOPLUMA YÖNETİM BİLİMİNİN 100 YILI: TEKNOLOJİ – ORGANİZASYON YAPISI – STRATEJİ BELİRLEME ve KAYNAK KULLANIMI

Akdöl B.

in: İşletmeciliği Yeniden Düşünmek, Ayşegül Özbebek Tunç,Yiğit Yurder,Merve Samioğlu, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.153-179, 2021 Creative Commons License

2020

2020

Sağlık Kuruluşlarında Değişime Direnç: İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Bir Araştırma

Akdöl B. , Kına Şenoğlu E.

in: Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Volkan Yakın, Editor, Ekin Yayınevi, İstanbul, pp.281-304, 2020

2020

2020

Social Media as a Communication Chanel

Yurder Y. , Akdöl B.

in: Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0, Ayşegül Özbebek Tunç, Pınar Arslan, Editor, Igı Global Publications, Pennsylvania, pp.115-131, 2020

2018

2018

Leaders as Ethical Role Models for 21st Century Business Environment: Aspects from Humane-Oriented Contemporary Leadership Paradigms

AKDÖL B.

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences Volume 2, Rasim Yilmaz, Günther Löschnigg, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.231-238, 2018

2015

2015

Hizmetkar Liderlik

AKDÖL B.

Derin Yayınları, İstanbul, 2015

2012

2012

Küresel Rekabet Endeksi - 26 Bölge - 81 İl

Şeker M. , Altuğ F., Nasır S. , Saldanlı A. , Yaşar Akçalı B. , Akdöl B. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Nema Basım, İstanbul, 2012

2012

2012

2012 İstanbul Rekabet Endeksi 39 İlçe

Şeker M. , Altuğ F., Nasır S. , Saldanlı A. , Yaşar Akçalı B. , Akdöl B. , et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Nema Basım, İstanbul, 2012

Supported Projects

2011 - 2012

2011 - 2012

İstanbul’da Bilgi Odaklı Küresel Rekabet

Project Supported by Other Official Institutions

SALDANLI A. , YAŞAR AKÇALI B. , AKDÖL B. , YURDER Y. , ŞEKER M. (Executive)

Scientific Refereeing

October 2017

October 2017

Yükseköğrenim Dergisi

SCI Journal

February 2016

February 2016

Yükseköğretim Dergisi

SCI Journal

November 2015

November 2015

Entrepreneurial Executive

Other Indexed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2019

2019

8th UBT International Conference on Managemen Business and Economics

Attendee

Priştine-Kosova

2018

2018

5th International University Museums Association Platform Congress

Attendee

Edirne-Turkey

2017

2017

2. Yönetim ve Organizasyon Çalıştayı

Attendee

İzmir-Turkey

2017

2017

International Balkan and Near Eastern Social Science Congress

Attendee

-Turkey

2017

2017

8. Örgüt Kuramı Çalıştayı

Attendee

Ankara-Turkey

2017

2017

6th International Conference on New Challenges in Management and Business,

Attendee

Dubai-United Arab Emirates

2016

2016

International Sustainability Congress

Attendee

İzmir-Turkey

2016

2016

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Attendee

-Turkey

2016

2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

2016

2016

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Gazimagusa-Cyprus (Kktc)

2015

2015

34. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

2015

2015

World Conference on Technology Innovation and Entrepreneurship

Attendee

Istanbul-Turkey

2014

2014

Western Business and Management International Research Conferences

Attendee

Paris-France

2014

2014

Western Business & Management Association, International Research Conference for the Management Disciplines

Attendee

San Francisco-United States Of America

2012

2012

Kuresel Rekabet Zirvesi

Attendee

Istanbul-Turkey

2011

2011

International Higher Education Congress

Attendee

Istanbul-Turkey

2010

2010

International Conference Knowledge, Economy and Management

Attendee

Istanbul-Turkey

2009

2009

International Multidisciplinary Women Congress

Attendee

Izmir-Turkey

Scholarships

2014 - Continues

2014 - Continues

Yurtdışı burs

Foundation