Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2016 - Devam Ediyor Journal of the faculty of forestry istanbul university

    Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2016 - Devam Ediyor Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD)

    Üye