Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diyabetik ayak etiyopatogenezi ve bir toplumsal sorun olarak diyabetik ayak

Türk ortopedi ve travmatoloji birliği derneği dergisi, ss.348-354, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Diyabeti ayak etiyopatogenezi ve bir toplumsal sorun olarak diyabetik ayak

Türk ortopedi ve travmatoloji birliği derneği dergisi, ss.348-354, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Diyabetik Ayak

Türkiye Klinikleri, cilt.6, ss.52-57, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Selektif kalsiyum kanal blokerine bağlı ekstrapiramidal yan etki-olgu sunumu

7.th International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Türkiye, 21 - 25 March 2018, ss.477

D-vitamini intoksikasyon- vaka sunumu

7.th International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Türkiye, 21 - 25 March 2018, ss.478

Anne baba sigara içiminin sigara başlama yaşı ve bağımlılık düzeyine etkisi

Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 April 2016, cilt.1, no.276, ss.211

Kitap & Kitap Bölümleri

Aile Hekimliğinin Esasları

Koruma ve Taramaya Genel Bakış, Palanduz A, Denizeri SB, Büyükçelebi Tunçer S, Eren T, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.29-35, 2015

Aile Hekimliğinin Esasları

Tüberküloz, Palanduz A, Denizeri SB, Büyükçelebi Tunçer S, Eren T, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.659-667, 2015

Diğer Yayınlar