Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - Devam Ediyor Doktora

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2009 - 2013 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü, Türkiye

 • 2004 - 2009 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Yüksek Lisans

  Hanefî Fıkıh Usûlünde Kıyasa Aykırılık (The Concept of Being in Contradiction with Analogy in the Hanafi Legal Theory)

  Marmara Üniversitesi, İslam Hukuku, Temel İslam Bilimleri